קול קורא // לכנס: חופש ועבודה במערב אירופה, 1750-1250 [אקסטר 07/22] דדליין=16.8.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1080103/

FREEDOM & WORK IN WESTERN EUROPE (C. 1250-1750)

6-8 JULY 2022 | THREE-DAY CONFERENCE | EXETER, UK

CALL FOR PAPERS

Work can be a source of freedom, wealth and self-respect, but also exploitation, poverty and subjugation. Existing grand narratives suggest that labour in fifteenth-century Western Europe became ‘free’ after the end of serfdom. Yet some workers had more freedom than others. Women were excluded from many occupations, while in some cultures married women had no right to own property or the fruits of their labour. Labour laws controlled workers such as servants and apprentices, who were placed in the same legal relationship to the household head as children. As recent studies of serfdom and slavery have shown, we need to move beyond a sharp division between bondage and freedom to explore the many factors that restricted or promoted freedom within and through work.

This conference explores these complex relations between freedom and work in Western Europe from 1250 to 1750. It especially encourages approaches which extend outside the employer-employee relationship to explore how family, community and state determined the degree of exploitation or empowerment in working life; broaden our scope beyond the adult male worker to centre previously marginalised workers, like women and servants; apply theoretical ideas from other disciplines to re-examine the nature of freedom in relation to historical forms of work; compare relative degrees of freedom or unfreedom across different forms of labour, cultures, legal systems or time periods; and/or contextualise labour in Western Europe with respect to forms of colonial slavery.

We invite proposals for 20-minute papers that might address, but are not limited to, the following themes in relation to freedom and work:

READ MORE

מפרסם ההודעה
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com *** רמה אינה קשורה להודעה זו ואין בידיה מידע נוסף. לכל שאלה הנוגעת להודעה ולפרטי התקשרות יש להקליק על הקישור המפנה אל האתר הרלוונטי.
כתובת מלאה
University of Exeter, Exeter, UK
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה