< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // למאמרים (כתב עת): "עיון". התחדשות כתב העת הפילוסופי במלאת 75 שנה להקמתו (חגי כנען) [עברית] דדליין לטקסט מלא=15.11.21

Message URL: https://www.hum-il.com/message/1072701/

Iyyun

כתב העת עיון, שחגג לאחרונה 75 שנה להקמתו, מחדש פניו, ומשנת 2022 יצא פעמיים בשנה, בשילובה של מערכת צעירה. במסגרת ההתחדשות, נצא עם מספר כרכים נושאיים, שמטרתם לענות על צורך ממשי בקידום השיח הפילוסופי העכשווי בעברית, לסמן דרכי מחשבה חדשות וכיווני מחקר מקוריים, וכן לבנות גשרים בין האקדמיה לקהילה המשכילה הרחבה.

עיון מבקש לתת ביטוי לקשת רב גונית של כותבות וכותבים, תוך שמירה על פלורליזם תרבותי ורעיוני, על מצוינות מחקרית, איכות כתיבה, ורעננות מחשבתית. נפרסם מאמרים של חוקרים/ות מובילים ומתחילים, שמפתחים ומעשירים דיאלוגים ומחלוקות במגוון רחב של נושאים, כמו גם מסות קצרות, תרגומים, שיחות ופולמוסים, וזאת מתוך אמונה בתפקידה המעצב של המחשבה הפילוסופית על התרבות המקומית, ובהשפעתה על המרחב הרעיוני החברתי-פוליטי. כתב העת ימשיך לצאת בדפוס ובקרוב יעלה גם אתר הבית האינטרנטי של עיון, שיהווה פלטפורמה אקטיבית לפילוסופיה.

העתיד הוא נושא הכרך הראשון של עיון, במתכונתו המחודשת שיצא לאור באביב 2022, לחצו על הלינק לצפייה בקול הקורא לנושא זה דדליין להגשת מאמרים: 15.11.2021.

בקרוב יפורסם קול קורא גם לכרך השני – חיים [דדליין להגשת מאמרים: 1.2.2022].

https://drive.google.com/file/d/1fxwFB6m205_yq75suERwEQrM0oHOZYN7/view?usp=sharing

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added