< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // למאמרים (כתב עת): "קולות ישראלים" גיליון נושא: המעבר מישראל "הישנה והטובה" לישראל "החדשה" בראי המוסיקה הפופולרית משנות ה-60 ועד שנות ה-80 (עודד היילברונר, ארי קטורזה) [עברית] דדליין לתקצירים=15.8.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1072700/

Popular music in Israel: from good old eretz Israel to modern Israel

גיליון נושא: המעבר מישראל "הישנה והטובה" לישראל "החדשה" בראי המוסיקה הפופולרית משנות ה-60 ועד שנות ה-80.

קובץ המאמרים המיועד יעקוב אחרי תופעות ומעברים שחלו במוזיקה הפופולרית הישראלית כראי לשינויים שחוותה מדינת ישראל בין שנות ה 60 לתחילת שנות ה-80. עוד טרם מלחמת ששת הימים, וביתר שאת לאחריה, אנו עדים לשינויים עמוקים במוזיקה הפופולרית הישראלית, שבבסיסם זניחת הסגנון הרוסי-סלאבי, השנסוני/הצרפתי ובאופן כללי, מה שהתהווה למוזיקה ארץ ישראלית, לטובת הרוק המערבי על גווניו השונים ולצדו הופעתה של המוזיקה המזרחית, הים-תיכונית והיהודית.

שינוי זה משקף בין היתר את תהליכי אמריקניזציה וגלובלזיציה, שחוותה ישראל החל משנות ה-60, לצד השתלבותם המאתגרת של יוצרי ארצות אסיה-אפריקה בחברה הישראלית, שקיעת תנועת העבודה ועליית כוחות ליברלים יותר, ותנועות פוליטיות, ששמו להם מטרה לייצג את תרבויות המזרח התיכון והים התיכון ואת הציבורים הדתיים והחרדים.

וכך, לצד להקות הקצב של תל אביב ורמלה, החלונות הגבוהים, איינשטיין וחנוך, כוורת, הצליל החדש של הלהקות הצבאיות, צביקה פיק, תמוז, ולבסוף אף ניסיונות (כושלים מסחרית) לפאנק-רוק ישראלי, הופיעו סגנונות ים-תיכוניים (יוון), ומזרחיים, שירי פיוטים ומוסיקה "יהודית".

מאמרים אקדמאיים, דיסרטציות, וחיבורים אקדמאיים מגוונים, מתחומי הסוציולוגיה, אתנו-מוזיקולוגיה, היסטוריה ומוזיקולוגיה ולימודי תרבות, עסקו לסירוגין בתהליכים אלה, אך אנחנו נרצה להעניק מבט לתהליכים אלו מפרספקטיבת המוסיקה הפופולרית.

המאמרים ישקפו תהליכים אלו תוך התמקדות בז’אנרים, בלהקות ובאמנים המצוינים לעיל ואחרים. יחד עם זאת, גיליון זה ישאף להציג ראייה היסטורית רחבה, הרלוונטית לתהליכים חברתיים-תרבותיים בתקופה הנדונה. ברצוננו אף ולנסות ולהציג אספקטים שנחקרו פחות, כאולפני הקלטה, היסטוריה של המועדונים, זיכרונות קולקטיביים ומיתולוגיות של קהילת המוזיקאים, הפצה, חברות התקליטים, תחנות הרדיו, גישת ה "עשה-זאת-בעצמך"DIY)) הרלוונטית הן לפאנק והן למוזיקה המזרחית.

כמובן, שחלק מהמאמרים יוקדשו להיבטים מוזיקליים שטרם נחקרו. אך נדגיש כי אין בכוונתנו לכלול מאמרי אנליזה של תיאוריה והרמוניה מוזיקלית, אם כי, המאמרים עשויים לכלול היבטים של תיאוריה והרמוניה כנושאי משנה של תזת המאמר.

בשלב זה אנחנו מעוניינים לקבל מחוקרים בתחומי המוזיקה והתרבות הפופולרית הישראלית את

  1. נושא המאמר המיועד
  2. תקציר בסדר גודל של 150-200 מילה

נבקשתכם להגיש את התקצירים עד ה-15 לאוגוסט לכתובת ariktorza@bezeqint.net

התקצירים ישלחו לעורכות כתב העת ולאחר אישורן נבקש להגיש את המאמר בתוך כשנה. המאמרים יוגשו לשיפוט מדעי כנהוג בכתבי עת שפיטים

פרטים על כתב העת : https://www.kriot.co.il

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה