< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // משרה: עוזר/ת מחקר בתחום איכות חיים ובדידות בזקנה [מהבית] מיידי

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1072117/

למיזם משותף רב-מגזרי שיעסוק באיכות חיים ובדידות בזקנה בהובלת ארגון "שיתופים", דרוש/ה כותב/ת בעל/ת ידע וניסיון רלוונטיים, וזמן פנוי בשבועות הקרובים (!) שיאפשרו לו/לה לכתוב עבורנו את התוצרים הבאים:

 

  1. סקירת ידע תמציתית בעברית (עד 10 עמודים) לתיאור אוכלוסיית הזקנים בישראל:
  • מגמות בולטות
  • מאפיינים דמוגרפיים מרכזיים
  • אפיונים ייחודים ביחס לכלל האוכלוסייה (למשל: עניים יותר או בודדים יותר ביחס לקבוצות גיל אחרות) וביחס לקבוצות אתניות שונות בתוך אוכלוסיית הזקנה.

 

  1. עד 5 עמודים נוספים בעברית, המתארים את הגישות המרכזיות כיום בתחום הזקנה (רצף גילאי לעומת רצף תפקודי, גיל כרונולוגי לעומת גיל סובייקטיבי, שבריריות, זקנה מיטבית אל מול פרדיגמות אלטרנטיביות וכו').

 

  1. רשימת קריאה מומלצת – עשרה מאמרי "מאסטר" שחובה על כל מי שעוסק/ת בתחום הזקנה להכיר, בעדיפות למאמרי סקירה analysis META מהעשור האחרון (2010 ואילך). הרשימה תכלול פרטי כל מאמר וקישור עדכני ונגיש להורדת המאמר, וכן תקציר שלו בעברית.

 

דרישות התפקיד: מומחיות וידע בתחום הזקנה, היכרות עם כתיבה אקדמית ומדעית, נגישות למאגרי מידע, חשיבה אנליטית ויכולת כתיבה מוכחת בעברית נגישה ובהירה.

 

העבודה כאמור מידית, תשלום על פי שעות בהיקף שיסוכם מראש.

 

קורות חיים ודוגמת כתיבה בעברית נא לשלוח אל עינב: einav.t@sheatufim.org

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה