< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // פרס: פרסי גאון לתלמידים מצטיינים בתחום יהדות ספרד [ללא תלות במקום] דדליין=30.7.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1071200/

מרכז משה דוד גאון לתרבות הלאדינו אוניברסיטת בן־גוריון בנגב מכריז על הענקת פרסי גאון לשנת תשפ"א

הפרסים נועדו לסטודנטים מצטיינים לתואר שני ולתואר שלישי שעבודותיהם עוסקות בחקר יהדות ספרד לפני הגירוש ואחריו (בתחומים: ספרות, לשון, הגות, פרשנות המקרא, הלכה ופרשנות התלמוד, היסטוריה, פולקלור, אמנות ותרבות) והצעות המחקר שלהם כבר אושרו.

גובה הפרס: 3,000 ש"ח לתלמידי תואר שני, 5,000 ש"ח לתלמידי תואר שלישי

המועמדים מתבקשים להגיש את המסמכים הבאים:
תקציר מחקר (3-2 עמודים)
קורות חיים
שני מכתבי המלצה (יוגשו בידי הממליצים ישירות למרכז גאון)

המועד האחרון להגשת המסמכים: כ"א בבאב תשפ"א, 30 ביולי 2021

לפרטים נוספים: מרכז משה דוד גאון לתרבות הלאדינו, gaon@bgu.ac.il | 052-4841610

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה