< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // משרה: איש/אשת סגל בחוג לתיאטרון [אונ חיפה] דדליין=10.10.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1071111/

קול קורא

להגשת מועמדות למשרה של חבר/ת סגל אקדמי תקני בחוג לתיאטרון בבית הספר לאומניות באוניברסיטת חיפה

במסלול הנלווה (אמנ.ית)

 

החוג לתיאטרון מחפש מועמדות ומועמדים מצטיינים למשרה תקנית בהוראה מעשית של תיאטרון בתחומי היצירה והביצוע, במעמד של סגל תקני במסלול אמנים ("המסלול הנלווה"). איוש המשרה יחל בשנת הלימודים תשפ"ג , אוקטובר 2022.

על המועמדים.ות להוכיח ניסיון עשיר ומגוון בתחומי היצירה בתיאטרון ו/או פרפורמנס, ומחויבות גבוהה להוראה.

מסגרת התפקיד: הוראת 12 שעות שבועיות במספר תחומי יצירה וביצוע, הובלה של תהליכי ההכשרה האמנותית בחוג במסגרת לימודי התואר הראשון והשני, מעורבות פעילה בהפקות החוג והשתתפות בכלל הפעילויות המנהליות של החוג והפקולטה.

דרישות:

–          לימודים בבית ספר גבוה לתיאטרון, ו/או לימודים אקדמיים במוסד להשכלה גבוהה בתחומים הרלוונטיים.

–          תואר שלישי ממוסד אקדמי מוכר בארץ או בחו"ל יהווה יתרון.

–          ניסיון מקצועי עשיר כיוצר.ת תיאטרון ו/או פרפורמנס ו/או בימוי וניהול אמנותי.

–          ניסיון בהוראה בתחומים המעשיים של התיאטרון והמופע במסגרות להשכלה גבוהה.

–          יכולת ללמד נושאים עיוניים בהיסטוריה ותיאוריה של תיאטרון ופרפורמנס, ופרסומים מדעיים בתחומי התיאטרון והמופע יהוו יתרון.

לפניה יש לצרף

  1. קורות חיים, כולל רשימת יצירות מפורטת, ורשימת פרסומים אקדמיים, אם יש.
  2. מכתב המפרט את תחומי המומחיות המקצועית ותכניות אמנותיות עתידיות.
  3. הצעות מפורטות לשלושה שיעורים בנושאים שונים (כותרת השיעור, מטרותיו, תיאור תמציתי של הפעילות בו, ורשימת הנושאים שיילמדו).
  4. שלושה מכתבי המלצה משלושה מומחים בתחומם יישלחו ישירות אל מזכירות ביה"ס לאמנויות באוניברסיטת חיפה.

 

את המסמכים הנ"ל יש לשלוח למזכירות ביה"ס לאמנויות עד יום 10.10.2021, לגב' טל לנדסהוט, עוזרת מנהלית לראש ביה"ס לאמנויות ולראשי החוגים בכתובת tlandeshut@univ.haifa.ac.il

מועמדים.ות שייבחרו לשלב הסופי של המיון יוזמנו להרצות לפני סגל החוג ואורחים, ו/או להעביר סדנה לסטודנטים.

 

המשרה פתוחה לבעלי כל התארים והדרגות האקדמיות, ומותנית בהחלטות תקציביות מתאימות של מוסדות האוניברסיטה.

http://theatre.haifa.ac.il/images/%D7%A7%D7%95%D7%9C_%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90_%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F.pdf

מפרסם ההודעה
מיכל פשטצקי גולן gmichal@univ.haifa.ac.il
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה