הזדמנות // מענק: הוראה אקדמית בנושא ישראל [ארה"ב] דדליין=14.9.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1071107/

The Israel Institute offers two academic programs that support Israeli scholars who want to come to the United States to conduct research, build academic networks, and teach for a year or more.

The Teaching Fellow Program funds multi-year teaching placements at colleges and universities in the United States for academics with doctoral degrees and expertise in modern Israel. The Visiting Faculty Programs enables scholars with full time teaching positions at Israeli colleges and universities to come to the United States to teach about modern Israel for a year.

https://israelinstitute.org/programs/academic

מפרסם ההודעה
Noa Levanon Klein nlk@israelinstitute.org
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה