< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: המחזור החמישי של תכנית עידית - תכנית דוקטורט בפקולטה למדעי החברה [אונ חיפה] דדליין=31.7.121

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1071012/

תוכנית עידית, מעטפת לדוקטורנטים המחפשים לבצע מחקר מולטידיסיפלינרי פורץ דרך, במדעי החברה מגייסת עד 5 עמיתים חדשים. על המועמדים להיות בעלי תואר שני עם תזה מעולה או עדות ברורה אחרת לפוטנציאל מחקרי יוצא דופן (למשל, פרסום מאמר בעיתון מדעי מוביל ככותבים ראשונים ) והמתעתדים להתחיל את לימודי הדוקטורט בשנת הלימודים תשפ"ב.

מועמדים מתאימים יהיו בעלי סקרנות ונכונות להתפתחות מתודולוגית ותאורטית ואשר שואפים לבצע מחקר פורץ דיסציפלינות אשר נוגע בשניים או יותר מהתחומים הבאים:

כלכלה מדעי המדינה (מנהל ציבורי, יחב"ל, ממשל) מדעי המחשב סוציולוגיה מערכות מידע תקשורת פסיכולוגיה גאוגרפיה ולימודי סביבה קרימינולוגיה סטטיסטיקה אנתרופולוגיה מנהל עסקים ניהול משאבי טבע וסביבה מדעי הנתונים 

במחזור ה-5 יושם דגש על יכולת ורצון לביצוע מחקר חישובי במדעי החברה.

 

למתקבלים מובטח: מלגת קיום מעולה, הכשרה בהוראה אוניברסיטאית, תקציב לסדנאות

והרצאות שמטרתן פיתוח מקצועי ואישי, השתייכות לקבוצת עמיתים איכותית, רב-

תחומית ומאתגרת, הזדמנות להשתתף בפרויקטים חוץ אקדמיים, תמיכה בהשתתפות

בכנסים, חונכות, הכוונה וסיוע בפיתוח קריירה אקדמית.

 

מועמדים מתאימים מתבקשים לפנות באמצעות המייל: idit@hevra.haifa.ac.il

https://sites.google.com/hevra.haifa.ac.il/idit2020/apply?authuser=0

מפרסם ההודעה
ואלרי איסק visaak@poli.haifa.ac.il
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה