< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // עבודה: עוזר/ת מחקר - ריכוז אדמיניסטרטיבי של קבוצת מחקר העוסקת באירופה בעת החדשה המוקדמת [העברית] מיידי

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1071011/

ריכוז אדמיניסטרטיבי של פעילות הקבוצה Sensing the Truth: Changing Conceptions of the Perceptual in Early Modern and Enlightenment Europe הכולל תיאום הסמינרים השבועיים של הקבוצה ופעילויות אחרותף הכנת רשימות תפוצה של חוקרים ואורחים שמבקשים לדעת על פעילות הקבוצה ועוד. רשאים להגיש מועמדות תלמידי מוסמך ותלמידי דוקטורט.

https://iias.huji.ac.il/sensing-truth-changing-conceptions-perceptual-early-modern-and-enlightenment-europe

מפרסם ההודעה
Iris Avivi irisa@savion.huji.ac.il 026586932
כתובת מלאה
המכון ללימודים מתקדמים, Jerusalem, Israel
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה