< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // תזכורת / מענק: תמיכה לפרסום ספרים במדעי היהדות [האיגוד העולמי למדעי היהדות] דדליין=25.8.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1070401/

האיגוד העולמי למדעי היהדות שמח להודיע על חלוקת מענקי תמיכה לפרסום ספרים בתחום מדעי היהדות.

המענק מיועד לחוקרים בתחילת דרכם, החברים באיגוד העולמי למדעי היהדות (שימו לב שתשלום דמי החבר תקף לשנה קלנדרית בלבד) שלא עומדת לרשותם קרן מחקר ואינם ולא היו בעלי תקן באחת האוניברסיטאות.

 

המענק, בגובה של עד 5,000 ש"ח, יועבר ישירות להוצאה לאור.

 

על הפונים לצרף את המסמכים הבאים:

  1. קורות חיים (עברית או אנגלית)
  2. תיאור קצר של תוכן הספר (עד שני עמודים)
  3. חוזה חתום עם הוצאת הספרים.
  4. מכתב המלצה אחד (שיכול להישלח גם ישירות אל כתובת הדואר האלקטרוני של האיגוד worldunion@jewish-studies.org)

 

טופס להגשת הבקשה ופרטים על תשלום דמי חבר לשנת 2021, מופיעים באתר האיגוד העולמי: https://www.jewish-studies.org

https://www.jewish-studies.org/he/maanikeem/

מפרסם ההודעה
שירן שבח מזכירות האיגוד העולמי למדעי היהדות האוניברסיטה העברית בירושלים הבנין למדעי היהדות ע"ש יצחק רבין הר הצופים, ירושלים, 9190501 worldunion@jewish-studies.org טלפון 02-5325841 פקס 02-5325910
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה