קול קורא // לסדנה: בחינה מחודשת של אימפריות במבט מהשוליים: לקראת היסטוריה אימפריאלית חדשה של אירופה [מינכן & מקוון 10/21] דדליין=15.7.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1062702/

Re-examining Empires from the Margins: Towards a New Imperial History of Europe

Call for papers, deadline 15 July 2021

This workshop will bring together scholars working at the forefront of new research into the imperial entanglements of European spaces not conventionally thought of as major imperial powers (e.g. the Nordic countries and parts of Central and Eastern Europe). The purpose of the event is to provide an opportunity to take stock and learn from each other, but also to identify gaps in the emerging literature and push the field into fruitful new directions transcending individual national contexts.

Re-examining Empires from the Margins: Towards a New Imperial History of Europe

From toppled monuments to debates about history curricula and restitution claims for looted artefacts, the present moment finds the continuing legacies of empire and colonialism firmly at the forefront of public engagement with history. In historiography, this surge in interest has been accompanied by challenges to commonly accepted notions of what can or cannot be understood as ‘imperial’ or ‘colonial’, including a renewed focus on the colonial histories of countries or regions that have not conventionally been thought of as major imperial powers.

The last decade or so has seen the emergence of a body of literature examining the imperial entanglements of such ‘marginal’ or ‘minor’ countries as, for example, Norway (Kjerland & Bertelsen, 2015) or Switzerland (Purtschert & Fischer-Tiné, 2015). In addition to English-language works, this has also included a number of publications in smaller languages, including dedicated special issues on Finland (Lahti & Kullaa, 2020) and Sweden (Für & Hennessey, 2020). Simultaneously, the latest historiography on major empires (e.g. Schär, 2019) has also tended to emphasise their nature as transnational entities shaping global flows of people, goods and ideas, rather than merely national enterprises, opening up space for a ‘view from the margins.’

Our workshop will bring together scholars working at the forefront of this new research in a range of European contexts. The purpose of the gathering is to provide an opportunity to take stock and learn from each other, but also to identify gaps in the emerging literature and push the field into fruitful new directions. Three issues in particular will guide the discussion:

READ MORE

מפרסם ההודעה
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com *** רמה אינה קשורה להודעה זו ואין בידיה מידע נוסף. לכל שאלה הנוגעת להודעה ולפרטי התקשרות יש להקליק על הקישור המפנה אל האתר הרלוונטי.
כתובת מלאה
Ludwig-Maximilians-Universität München & Munich Centre for Global History
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה