< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // יום עיון: בנבכי חוק הארכיונים: עבר, הווה ועתיד [תל אביב 7.7.21] דדליין להרשמה=4.7.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1062504/

האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע מזמין ליום עיון:

בנבכי חוק הארכיונים: עבר, הווה ועתיד

 

יום העיון יתקיים ביום רביעי, כ"ז בתמוז התשפ"א (7 ביולי 2021)

בבית ציוני אמריקה, רח' דניאל פריש 1, תל אביב

 

בתכנית

9:30 – 9:00 התכנסות

 

9:45 – 9:30 ברכות ופתיחה

9:45 – 11:15 מושב ראשון: חוק הארכיונים והתפתחותו

יו"ר: אינדה נובומינסקי, מנהלת ארכיון הכנסת

  • הכנת חוק הארכיונים המקורי ותכניו, ד"ר משה מוסק, גנז המדינה לשעבר 
  • טיוטת החוק החדש, עו"ד נעמי אלדובי, ארכיון המדינה
  • עדכון חוק הארכיונים, זהר אלופי, יו"ר ועדת חוק הארכיונים החדש באיגוד

 

11:30 – 11:15 הפסקה

 

13:00 – 11:30 מושב שני – מדריך למשתמש: חוקים משיקים ומתנגשים עם חוק הארכיונים

יו"ר לריסה שניטקינד, מנהלת ארכיון העיר תל-אביב יפו

  • הדילמות של הממשק בין חוק הארכיונים לחוק הגנת הפרטיות וחוק חופש המידע, ד"ר תהילה שוורץ אלטשולר,המכון הישראלי לדמוקרטיה 
  • חוק הארכיונים וחוק זכויות יוצרים והממשקים ביניהם, ד"ר רבקה שוויקי, הספרייה הלאומית 

 

13:45 – 13:00 הפסקת צהריים

 

13:45 – 15:15 מושב שלישי – פאנל: טיפול בחומר ממלכתי

הפקדת והעברת חומרים לארכיון המדינה ע"י רשויות, גופים ואנשים פרטיים ובעיות של חומר ארכיוני בעל ערך לאומי שמגיע למכירות פומביות

יו"ר: דודו אמיתי, יו"ר האיגוד

בהשתתפות: 

  • עו"ד נעמי אלדובי, ארכיון המדינה
  • עו"ד יעל כץ מסטבאום, יועמ"ש האיגוד
  • עו"ד עדנה הראל, המכון הישראלי לדמוקרטיה
  • מר מרון ארן, בית מכירות 'קדם'
  • ד"ר משה מוסק, גנז המדינה לשעבר• 

 

עלות יום העיון: 60 ₪ לחברי האיגוד, 100 ₪ למי שאינם חברים.

 

ההרשמה דרך הלינק למטה

 

ניתן לשלם באמצעות העברה בנקאית (ואפילו עדיף)

שם המוטב: האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע

חשבון מספר: 1049780, בנק לאומי – מספר 10, סניף דניה – מספר 635.

למשלמים בהמחאה: יש לרשום את ההמחאה לפקודת האיגוד הישראלי לארכיונאות

ולמידע, ולשלוח בדואר רשום לכתובת: האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע, קיבוץ נצר-סירני, מיקוד 7039500.

אנא שלחו סריקה של הצ'ק והעבירו במייל לגזברית ענת אופיר, בכתובת: gizbarut.aia.@gmail.com

האיגוד ישלח דרישת תשלום למקומות העבודה רק על פי בקשה. לא יתקבלו התחייבויות מכל סוג שהוא (התחייבות מקומות עבודה וכו').

מי שלא שילם עד מועד פתיחת יום העיון לא יוכל להשתתף בו. במקרים מיוחדים ובתיאום מראש ניתן יהיה להביא המחאה או מזומן ביום העיון עצמו.

ההרשמה מסתיימת ב-4/7/2021.

 

לפרטים נוספים אפשר לפנות בדוא"ל אל: 

publications.aia@gmail.com

educationcommittee.aia@gmail.com

https://www.archives.org.il/cgi-webaxy/item?771

מפרסם ההודעה
דודו אמיתי יו"ר האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע chairperson.aia@gmail.com 052-4475458
כתובת מלאה
האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע. בית ציוני אמריקה, רח' דניאל פריש 1, תל אביב
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה