קול קורא // לכנס: חוק פרנקנשטיין - קהילה, חלוקה, מודרניות. כנס משפטים ביקורתי [דנדי 09/21] דדליין=30.6.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1061510/

Frankenlaw: Community, Division, Modernity

The call for papers for the Critical Legal Conference 2021 consists of a list of ‘streams’ which have been proposed by their conveners. Papers should consist of 20 minute presentations, which will be arranged into 90 minute panels of 3 papers each, plus discussion time. We are open to alternative formats, but by default this ‘traditional’ format will be followed unless otherwise stated in the streams below, or arranged through discussion with the stream convener and/or conference organisers.

You should submit papers directly via email to the convener, as listed under your chosen stream. Any queries relating to specific streams should also be directed to the conveners themselves. Papers submitted before the deadline will be accepted on a rolling basis.

READ MORE

I lived principally in the country as a girl, and passed a considerable time in Scotland. I made occasional visits to the more picturesque parts; but my habitual residence was on the blank and dreary northern shores of the Tay, near Dundee. Blank and dreary on retrospection I call them; they were not so to me then. They were the eyry of freedom, and the pleasant region where unheeded I could commune with the creatures of my fancy.

Mary Shelley, preface to the 1831 edition of Frankenstein, or The Modern Prometheus

Dundee had an embryonic role in the creation of Mary Shelley’s novel Frankenstein. Approaching the northern fringes of the United Kingdom, Dundee’s ‘eyry of freedom’ helped shape the imaginary that would result in Shelley’s famous text, and the infamous and unnatural conglomeration that it unleashed upon the world. Shelley’s reconstituted monster, created by Dr Frankenstein in his experimentations with the fringes of life, has become a cultural icon from page to stage to screen, and beyond. In taking it as inspiration for the theme of the delayed Critical Legal Conference 2021, Frankenstein’s monster is reformulated as a rich and productive concept that encounters many of the multiple and profound tensions of modern law.

Frankenstein’s monster is typically characterised by the joining together of dead parts to constitute a reanimated whole, brought (back) to life by the power of modern science. As a conceptual figure, it thus becomes a notion of both unity and separation, of life and death, and of the power of reason to structure and animate otherwise individual and decaying parts. Rendered as a form of law—as a Frankenlaw—it conjures questions of detachment and community, of touching and separation, of independence and being bound, of unity and corporation, of the rational resolution of multiplicity—and of the modern social order: a divided whole, a community of atomistic modern subjects under a single, sovereign hierarchy.

Partaking in critical legal studies at Dundee, in the temporal shadow of Mary Shelley’s nascent imagination, it seems appropriate to let the theme of Frankenlaw permeate our reflections.  READ MORE

מפרסם ההודעה
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com *** רמה אינה קשורה להודעה זו ואין בידיה מידע נוסף. לכל שאלה הנוגעת להודעה ולפרטי התקשרות יש להקליק על הקישור המפנה אל האתר הרלוונטי.
כתובת מלאה
University of Dundee
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה