< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // פרס: פרס צבי כסה לדוקטורט הישראלי המצטיין מטעם המכון למחשבה ישראלית. דדליין=15.6.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1060205/

פרס עבודת הדוקטורט ע"ש צבי כסה

 

המכון למחשבה ישראלית (ע"ר) מכריז על הענקת פרס על שם צבי כסה לשנת תשפ"א – 2021. הפרס יוענק לעבודת דוקטורט אשר עוסקת בישראליות, בחברה הישראלית או בבעיות המבניות של מדינת ישראל, אשר הוגשה בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת המועמדות.

הפרס, בסך של 5,000 שח, יוענק לעבודת דוקטורט שתבחר על ידי חבר שופטים שימונה על ידי הועד המנהל של המכון.

יש להגיש מועמדות באתר המכון (www.israelithought.co.il) עד לתאריך ה-15 ביוני.

 

צבי כסה נולד בקבוצת שילר, למד בבית הספר החקלאי כדורי, ונלחם במסגרת הגדוד הראשון של הפלמ"ח במלחמת העצמאות. למד באוניברסיטה העברית פילוסופיה והיסטוריה. במקצועו היה יועץ למערכות ניהול. מר כסה פעל במרחב הציבורי לאורך שמונה עשורים – בין השאר, יזם וניהל את המרכז הבינלאומי לשלום במזרח התיכון, ממקימי המדרשה לציונות חברתית, ייסד ועמד בראש ארגון "המחנה הישראלי". בין השנים 1954-1961 פעל במסגרת קליטת העלייה המזרחית בנגב. מחבר לקראת ציונות חברתית, היהדות הארץ-ישראלית- המניפסט. מאז הקמת המדינה פעל למען בניית תפיסה פוליטית ישראלית מדינתית, ולמען ביסוס הישראליות כפאר היצירה של ההיסטוריה היהודית.

https://israelithought.co.il/%d7%a4%d7%a8%d7%a1-%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%aa-%d7%94%d7%93%d7%95%d7%a7%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%98-%d7%a2%d7%a9-%d7%a6%d7%91%d7%99-%d7%9b%d7%a1%d7%94/

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה