הזדמנות // מלגה: לחוקריםות צעיריםות למספר חודשים לגיבוש הצעת מחקר - טרנספורמציות ומזרח אירופה [וינה] דדליין=15.6.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1053004/

The Research Platform “Transformations and Eastern Europe” awards contracts for services (Werkvertrag) to postdoctoral researchers (in justified cases also to doctoral students) for the purpose of preparations of grant applications (e.g. FWF, OENB, EU and other funding agencies). The research projects should be compatible with the field of interest of the research platform. Successful applicants also have the opportunity to cooperate with the Research Center for the History of Transformations (RECET). The goal is to support the applicants in the development of new projects, to integrate them into the scientific network of the research platform as well as into the participating faculties and institutes, in order to further develop these institutions both in terms of personnel and new topics.The applications can be submitted by the following dates: 15 March, 15 June and 15 October.

READ MORE

מפרסם ההודעה
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com *** רמה אינה קשורה להודעה זו ואין בידיה מידע נוסף. לכל שאלה הנוגעת להודעה ולפרטי התקשרות יש להקליק על הקישור המפנה אל האתר הרלוונטי.
כתובת מלאה
Research Center for the History of Transformations (RECET), Vienna, Austria
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה