< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // ספר: הקנאי: הרבי מסאטמר - רבי יואל טייטלבוים (מנחם קרן-קרץ) [עברית]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1052828/

מנחם קרן-קרץ, הקנאי: הרבי מסאטמר – רבי יואל טייטלבוים, ירושלים: מרכז זלמן שזר, 2020

הקנאי' מזמין את הקורא להצטרף למסע בעקבות חייו של ר' יואל טייטלבוים – הרבי מסאטמר. במוקד העלילה ניצבת דמותו של ר' יואל שהתברך בכריזמה, וביכולות אישיות יוצאות דופן אך לצידן היו גם חולשות, שאיפות, תאוות ואכזבות. השקפת עולמו הצטיינה בקנאות דתית חסרת גבולות ועמדתו האנטי-ציונית אף הובילה אותו להטיל את אשמת השואה על התנועה הציונית שהחליטה לחלץ את עם ישראל מן הגולה ולהקים לו מדינה בארץ ישראל.

הספר הוא סיפור חיים המשובץ בטרגדיות אישיות לצד הצלחות פוליטיות, עליות ומורדות מכס האדמו"ר לסכנות חיים, מאבקים כוחניים וחסרי מעצורים והחלטות שנויות במחלוקת. מעורבות בפוליטיקה הפנים-יהודית במזרח אירופה לפני השואה, בריחה שבסופה מצא את עצמו כאדם חסר כול, והגירה כפויה שבסופה, באחרית ימיו, הפך לאדמו"ר של החצר החסידית הגדולה והעשירה ביותר בעולם. הספר סוקר בסדר כרונולוגי את חייו מילדות לבגרות, את הכניסה לקלחת הפוליטית של האורתודוקסיה, את המערכות שניהל על רבנות סאטמר, את קורותיו בתקופת השואה, את בריחתו ונטישת קהילתו, את ניסיונו הכושל להקים מחדש את חצרו בירושלים, את בריחתו לאמריקה, ואת הצלחתה המטאורית וחסרת התקדים בהיקפה של החצר החסידית שהקים בה. מעבר לסיפור הפרטי של ר' יואל, חושף 'הקנאי' את הקוראים אל נפתולי הפוליטיקה והתככים של החברה החרדית והחסידית בעבר ובהווה.

 

ד"ר מנחם קרן-קרַץ, רופא שיניים במקצועו, הוא חוקר של תולדות היהדות האורתודוקסית – חרדית באירופה ובישראל, ומתמחה בתולדות היהודים במרחב דובר ההונגרית. הוא כתב שתי עבודות דוקטור, בספרות יידיש ובהיסטוריה של עם ישראל ופרסם עשרות מאמרים בנושאים אלו. ספרו הקודם היה מרמורש סיגט: אורתודוקסיה קיצונית ותרבות יהודית-חילונית למרגלות הרי הקרפטים.

https://www.shazar.org.il/Book/%D7%94%D7%A7%D7%A0%D7%90%D7%99.aspx?name=%D7%94%D7%A7%D7%A0%D7%90%D7%99&code=185-695

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה