< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכנס: משפט וחומר - הכנס השנתי השבעה עשר של הארגון הישראלי להיסטוריה ומשפט [יד בן צבי, מקוון 10/21] דדליין=2.6.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1052502/

קול קורא להגשת הצעות לכנס השנתי

הכנס השנתי השבעה עשר של הארגון הישראלי להיסטוריה ומשפט ייערך ביום 4.10.202.  הוא יתקיים ביד בן-צבי, ירושלים, או אם יחולו מגבלות קורונה, באופן מקוון או היברידי בשיתוף יד בן צבי. ועדת ההיגוי של הכנס מתכבדת להזמין חוקרות וחוקרים להגיש הצעות למושבים ולהרצאות שיוצגו בכנס השנתי של הארגון. המועד האחרון להגשת הצעות לכנס הוא 2.6.21.

יש להגיש הצעות לדוא"ל IHLACONFERENCE2021@GMAIL.COM  .

  1. הצעת הרצאות ומושבים

הועדה מזמינה הצעות בנושא הכנס, משפט וחומר (Material turn). בעקבות המפנה החומרי של העשורים האחרונים, חוקרות הסטוריה ומשפט מודעות להיבטים של חומריות ולחשיבותם של חומרים במחקריהן. המשפט ממילא עוסק באלו בהכרח:  גופים, תחושות, תשתיות, כימיקלים, מסמכים, ועוד.  אולם במישור המושגי, החומר נותר לא פעם כפוף למסורת הניתוח המשפטי הנוטה להפשטה.  הועדה תשמח להצעות לעיון במגוון מישורים הנוגעים בממשק בין משפט וחומר. כיווני חקירה אפשריים עשויים לבחון את אופן המשגתם של אובייקטים חומריים על ידי המשפט, את הדרכים שבהן המשפט עצמו מכונן חומרים, מבנה או מהווה סביבה חומרית, וכן את אופן טיפולנו – ההיסטוריוניות – בחומרי משפט שונים.

הנה מספר דוגמאות לשאלות אפשריות בהקשר זה.

בכל הנוגע לאובייקטים או דברים חומריים:  כיצד הם מקבלים משמעות משפטית, והאם קיומם תלוי בה?  האם ניתן להבינם כסובייקטים של המשפט ותחת אילו תנאים?  כיצד ניתן לנתח את הקשרים בין אובייקטים לבין בני אדם במשפט, מעבר למושגי הקניין?  האם וכיצד אובייקטים יוצרים סביבה נורמטיבית, ומהן השלכותיה?

בכל הנוגע למשפט עצמו, כיצד ניתן לחשוב על מוסדות משפטיים או אירועים משפטיים כסביבה או פעולה חומרית, למשל כזו התלויה במגע או בחוויה חזותית?  האם לחומריות יש חשיבות בטקסים משפטיים?  כיצד מתווך המשפט את היחסים בין חומר לרוח?  מהן ההשלכות של עיצוב יחסים אלו מבחינות כלכליות, חברתיות, ביטחוניות, תרבותיות או אחרות?

כנרמז, כיוון חשיבה נוסף יידרש לחומרי המחקר בהסטוריה ומשפט. כאן ניתן לבחון אילו תובנות עולות מראיית "חומרים משפטיים" כפשוטם, כחומרים?  מהם תנאי הייצור שלהם?  מהו הקשר בין היבטים אידאיים להיבטים חומריים של מקורות?  האם למימדיו החומריים של הארכיון, גם הארכיון הדיגיטלי, השלכות על הבנת המשפט בהסטוריה?

בהתאם למסורת הארגון, ההזמנה איננה מוגבלת לנושא הכנס בלבד והועדה תשקול כל הצעה בתחום של הסטוריה ומשפט. עם זאת, אנו מעודדות עיון בנושא הכנס במסגרת ההצעות ובהתייחס למחקריכם.ן. ועדת ההיגוי תשקול הצעות להרצאות בודדות ומושבים מובנים, אולם תתן העדפה למושבים מובנים.

הצעת הרצאה תכלול את כותרת ההרצאה, תקציר באורך של עד 300 מלים, וביוגרפיה אקדמית קצרה   (לא יותר מפסקה.)

הצעה למושב תכלול את כותרת המושב, שמות כל אחד מהמשתתפים (כולל יו"ר), תקציר התמה הכללית באורך של עד 250 מילים, ותקצירי מאמרים באורך של עד 250 מילים כל אחד. ניתן לשלב במושב המוצע גם מגיבות ומגיבים.  יש לצרף ביוגרפיות אקדמיות קצרות (לא יותר מפסקה) של המשתתפים.  ועדת ההיגוי עשויה לצרף להצעות שמספר המשתתפים בהן נמוך משתתפים נוספים.

 

 

  1. הגשת הצעות להשתתפות במושב "חדש על המדף" – מושב מיוחד בנושא ספרים חדשים

הכנס השנתי של הארגון הישראלי להיסטוריה ומשפט נועד לשמש במה חגיגית לדיון והצגה של פירות המחקר בתחום זה. לאור מרכזיותם של ספרים במסגרת הדיסציפלינה, תבחן ועדת ההיגוי את האפשרות לקיים במסגרת הכנס מושב מיוחד שיוקדש להצגה ולדיון במונוגרפיות שיצאו לאור בשנה החולפת.

אנו מזמינות, אפוא,  חוקרות וחוקרים אשר ספר פרי עטם יצא לאור מאז ינואר 2020 ואשר מעוניינים שספריהם יוצגו ויידונו במסגרת מושב זה, ליצור קשר עם הוועדה. במסגרת הפנייה, אנא הציגו בקצרה את נושא הספר ותרומתו, ושם של חוקר/ת בתחום שעשוי/ה לשמש כמגיב/ה על הספר במסגרת המושב.  הפנייה למגיבים תיערך על ידי הוועדה לאחר קבלת ההצעה.

  1. הגשת מועמדויות לפרס המאמר המצטיין

במסגרת הכנס השנתי, יוכרז על המאמר הזוכה בפרס המאמר המצטיין בהיסטוריה של המשפט.  המאמר יוצג על ידי מחברו/יו במושב מליאה. קול קורא להגשת מועמדויות לפרס יפורסם בנפרד.

ענת רוזנברג, המרכז הבינתחומי, יו"ר

טליה דיסקין, מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות

עמוס ישראל -פליסהואור, המכללה האקדמית ספיר

יאיר לורברבוים, אוניברסיטת בר אילן

רחל פרידמן, אוניברסיטת תל אביב

יאיר שגיא, אוניברסיטת חיפה

מפרסם ההודעה
מכון ברג למשפט והיסטוריה berg@tauex.tau.ac.il
כתובת מלאה
היברידי
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה