הזדמנות // מלגה: השתתפות בקבוצת מחקר - פילוסופיה בכתבי הקודש: פרשנות פילוסופית יהודית של התנ"ך בשלהי ימי הביניים [אוקספורד] דדליין=15.6.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1052200/

Philosophy in Scripture: Jewish Philosophical Interpretation of the Hebrew Bible in the Late Medieval Period

Hosted by the Oxford Centre for Hebrew and Jewish Studies in consortium with Mandel Scholion Centre, Hebrew University of Jerusalem and Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg

“Philosophy in Scripture”: Jewish Philosophical Interpretation of the Hebrew Bible in the Late Medieval Period

24 April to 18 June 2022

Project Leaders:
Professor Paul B. Fenton, Sorbonne Université

Dr Raphael Dascalu, Monash University

CALL FOR APPLICATIONS FOR VISITING FELLOWSHIPS

CLOSING DATE: 15 June 2021 at 5pm UK time

The Oxford Centre for Hebrew and Jewish Studies (OCHJS) invites applications for Visiting Fellowships for the 2022 Trinity Term Oxford Seminar in Advanced Jewish Studies. This is the second in a series of International Network Seminars in Advanced Jewish Studies organised by the Oxford Centre for Hebrew and Jewish Studies, Mandel Scholion Centre of the Hebrew University of Jerusalem and the Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg.

Jewish intellectual history in the late medieval period has been insufficiently studied. Post-Maimonidean exegesis in Hebrew from Spain and North Africa has been a subject of sporadic research, whereas the fragmentary remains of its Judaeo-Arabic counterpart have only been recovered relatively recently, after having been largely lost in the sands of time. This workshop intends to remedy this situation by (a) bridging disparate geographical and linguistic traditions that have yet to be studied comparatively or brought into direct dialogue; (b) promoting the study of this inadequately understood period of Jewish intellectual history among an emerging generation of scholars, thereby addressing a considerable gap in existing scholarship; and (c) combining the efforts of a promising and vibrant team of researchers to articulate a focused yet interdisciplinary assessment of the interplay between late medieval Jewish philosophy and scriptural interpretation. Situating itself at the nexus of several essential disciplines of classical Judaic studies, such as Hebrew philology and palaeography, biblical hermeneutics and philosophy, our workshop will touch upon issues of fundamental importance to Jewish studies as a whole. In sum, the workshop promises to open up new vistas in a minimally studied chapter of Jewish thought and exegesis, while generating a clear program for future research.

This workshop is inspired by recent scholarship on philosophical exegesis and Arabic translations of the Hebrew Bible among the Jewish cultures of the Islamic world in the post-Maimonidean period by young researchers worldwide—most prominently in the USA, Israel, and Germany. Its aim is to shed new light on Jewish philosophical and mystical exegesis of the Hebrew Bible from the thirteenth to fifteenth centuries.

We will do this by:

(a) viewing the development of Jewish philosophical and mystical exegesis within its broader historical (diachronic) context;

(b) situating the various trends of Maimonideanism within their broader contemporaneous cultural contexts; and

(c) bringing the various streams of post-Maimonidean philosophical and mystical exegesis into direct conversation with one another.

Participants will present their research carried out during one Oxford term at a concluding conference, to be held at the end of Trinity Term to enable the participation of colleagues from abroad. The final research outputs will be collected, edited, and published in a volume that will present a global treatment of post-Maimonidean philosophical exegesis through the late medieval period to a broad readership for the first time. The volume, to be tentatively entitled In Search of Philosophy in Scripture, edited by Paul Fenton and Raphael Dascalu, will fill a range of lacunae in current scholarship, and provide detailed discussions of Jewish intellectual cultures that have, to date, received limited attention. Along with the specific findings of each researcher, the volume will articulate a broad assessment of how the philosophical tradition has shaped Jewish exegesis directly and indirectly in the wake of the Maimonides’ teachings.

The presence of specialists in a range of disciplines within medieval Jewish and Islamic studies, including social history, history of philosophy, Hebrew and Arabic philology, and material culture (e.g., palaeography and codicology), will provide a rare opportunity for innovative research and productive collaboration. Furthermore, through its temporal and geographical scope, the seminar will establish bridges not only within medieval Jewish Studies, but also, through the desired participation of Islamic scholars, with an adjacent field with which it was deeply enmeshed, enabling mutual scholarly enrichment. Participants will thus be enabled to situate their research within a truly interdisciplinary framework, creating a collaborative dynamic that will hopefully endure well beyond the term of the workshop.

READ MORE

מפרסם ההודעה
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com *** רמה אינה קשורה להודעה זו ואין בידיה מידע נוסף. לכל שאלה הנוגעת להודעה ולפרטי התקשרות יש להקליק על הקישור המפנה אל האתר הרלוונטי.
כתובת מלאה
Oxford Centre for Hebrew and Jewish Studies, Clarendon Institute Walton Street, Oxford, OX1 2HG
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה