< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // למאמרים (כתב עת): "קריאות ישראליות" כתב עת רב-תחומי במדעי החברה והרוח - כתב עת חדש (תמר הרמן; עדנה לומסקי-פדר) [עברית] ללא דדליין

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1052002/

האוניברסיטה הפתוחה שמחה להודיע על כינונו של כתב עת חצי־שנתי בשפה העברית – קריאות ישראליות – שיעסוק בנושאים אמפיריים ותיאורטיים הרלוונטיים לחברה הישראלית. המטרה של כתב העת לתת במה לידע מחקרי מקומי בנושאי חברה ותרבות, לעורר שיח מקומי חוצה דיסציפלינות ולהעשיר את "ארון הספרים האקדמי" בשפה העברית. עורכות: פרופ' תמר הרמן (האוניברסיטה הפתוחה) ופרופ' עדנה לומסקי־פדר (האוניברסיטה העברית בירושלים).

כתב העת יכלול מאמרים מחקריים ותיאורטיים על החברה הישראלית מדיסציפלינות שונות: סוציולוגיה, מדע המדינה, היסטוריה, חינוך ופסיכולוגיה, כלכלה, חוק ומשפט, אנתרופולוגיה, אמנות, קרימינולוגיה, עבודה סוציאלית ועוד. בנוסף, יכלול כתב העת ביקורות ספרים (שראו אור בעברית ובאנגלית) העוסקים בחברה הישראלית. לצד המאמרים והסקירות במתכונת ה"קלאסית", קריאות ישראליות יכלול גם תכנים דיגיטליים נוספים המשיקים לעשייה מחקרית, כמו הרצאות אורח מצולמות, הסכתים ועבודות מתחומים המחייבים המחשות ויזואליות (למשלVisual Anthropology ). ייתכנו גם יוזמות נוספות, כגון תערוכות אמנות תמטיות מקוונות.

המערכת מזמינה חוקרים וחוקרות לשלוח מאמרים ברוח המטרות של כתב העת. כל החומרים בכתב העת יעברו שיפוט עמיתים מוקפד.

הגיליון הראשון יוקדש בחלקו לחברה בישראל לפני ואחרי משבר הקורונה. נשמח לקבל מאמרים גם בנושא זה.

כתב העת יופיע במלואו ברשת ויהיה נגיש לקהל הרחב ללא תשלום (Open Access). המאמרים יופיעו באתר מייד עם סיום עריכתם, במטרה לשמור על הרלוונטיות והעדכניות שלהם. אורך מאמר – עד 8,000 מילים, כולל אפראט מדעי מלא. אורך ביקורת – עד 1,000 מילים. לגבי פרסומים שאינם מילוליים ייקבעו אמות מידה בהמשך.

 

הנחיות מפורטות לכותבים ניתן למצוא כאן

להגשת מאמרים ולשאלות ובירורים נוספים Kriot@openu.ac.il

https://www.kriot.co.il/

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה