< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // תזכורת / משרה: תקן אקדמי במסלול לקביעות, התכנית לפרשנות ותרבות [בר אילן, רמת גן] דדליין=10.11.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1052000/

קול קורא להגשת מועמדות לתקן אקדמי במסלול לקביעות

 

התכנית ללימודי פרשנות ותרבות היא חלק מהיחידה ללימודים בין-תחומיים באוניברסיטת בר אילן והיא מכשירה תלמידי מחקר (לתואר שני ושלישי) באוריינטציה בין-תחומית ותיאורטית מובהקת. ההכשרה המוענקת בתכנית והמחקרים הנכתבים במסגרתה משלבים תחומי-דעת וכלים פרשניים ממדעי הרוח והחברה העיוניים, כגון הרמנויטיקה, פסיכואנליזה, פנומנולוגיה, פילוסופיה קונטיננטלית, תיאוריה סוציולוגית ואנתרופולוגית, ספרות, תיאוריה ביקורתית, בלשנות, לימודי תרבות ועוד.

 

התכנית מבקשת לאייש תקן אקדמי במסלול לקביעות

בחקר התרבות באוריינטציה תיאורטית בין-תחומית

לקראת שנת הלימודים תשפ"ד 2023 – 2024

ומודיעה על הארכת המועד האחרון להגשת מועמדות

 

דרישות התפקיד

על המועמד.ת להפגין מצוינות אקדמית מוכחת במחקר ובהוראה ואוריינטציה בין-תחומית מובהקת בזיקה לחקר התרבות. תחומי הידע המבוקשים: לימודי תרבות (cultural studies), תרבות חזותית וחומרית, וכן תרבות ומרחב. מצופה מהחוקר.ת שיתקבל.תתקבל להשתלב בצביון האקדמי הבין-תחומי והתיאורטי של התכנית ולהצטרף לצוות התכנית בהנחיה פעילה של תלמידי.ות מחקר.

 

הערות כלליות

שפת ההוראה בתכנית היא עברית.

המשרה כפופה לאישור אקדמי ותקציבי של האוניברסיטה.

 

כישורים נדרשים

  • פרופיל מחקרי בין-תחומי ובין-לאומי בולט (פוסט דוקטורט בחו"ל – יתרון משמעותי)
  • פרסומים בבמות אקדמיות מצוינות ובקצב גבוה
  • ניסיון הוראה מוכח באקדמיה
  • יכולת להנחות תלמידות ותלמידים בכתיבת עבודות מחקריות

 

הפניה למשרה תכלול את המסמכים הבאים:

  • מכתב פניה המתאר את הפרופיל האקדמי של המועמד.ת ומתייחס למחקר ולהוראה (עד שני עמודים)
  • קורות חיים – כולל רשימת פרסומים והשתתפות בכנסים אקדמיים.
  • הצעה לקורסים (עד שלושה) לרבות סילבוסים מפורטים
  • סקרי הוראה משלוש השנים האחרונות (אם יש)
  • שלושה פרסומים אקדמיים נבחרים
  • שלושה שמות ממליצות.ים כולל שיוך אקדמי ופרטי התקשרות

יש להטעין את כל הפריטים במרוכז עד ל-10 בנובמבר 2022 בחצות (שעון ישראל) בקישור זה

מפרסם ההודעה
ד״ר אסף אוּזן, חוקר ספרות השוואתית, אתיקה ותיאטרון. עמית הוראה בתוכנית ללימודי פרשנות ותרבות היחידה ללימודים בינתחומיים, אוניברסיטת בר אילן. assaf.uzan@biu.ac.il
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה