< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // תזכורת / פרס: פרס גרשם שלום לשנת 2022 [ישראל] דדליין=31.7.21

Message URL: https://www.hum-il.com/message/1051001/

קול קורא להגשת מועמדים לפרס גרשם שלום לשנת 2022

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים שמחה להודיע כי פרס גרשם שלום יוענק בשנת 2022.

הפרס בסכום של 45,000 ₪ מוענק אחת לארבע שנים לחוקר או לחוקרת מצטיינים בתחום הקבלה. הפרס יוענק בטקס שייערך בבית האקדמיה בירושלים.

 

יתקבלו לשיפוט מועמדויות של חוקרים מצטיינים ובעלי הישגים יוצאי דופן בתחום הקבלה לתקופותיה ולמגמותיה, ובכלל זה השבתאות והחסידות. המועמדות פתוחה לכל חוקר וחוקרת ללא הבדל דת או לאום.

 

הצעות למועמדים לפרס יוגשו לוועדת הפרס לא יאוחר מ-31 ביולי 2021 ויכללו:

  • קורות חיים
  • רשימת פרסומים

כמו כן יישלחו לוועדת הפרס שלושה מכתבי המלצה ישירות מאת כותביהם עד התאריך שצוין.

 

את ההצעות יש לשלוח לסימה דניאל לכתובת sima@academy.ac.il.

 

לשאלות ניתן לפנות בטלפון 02-5676255 או בדוא”ל sima@academy.ac.il.

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added