< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // תזכורת // פרס: פרס יובל היימן לחוקר/ת צעיר/ה על עבודת דוקטורט בתולדות עם ישראל [ישראל] דדליין=29.5.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1050803/

פרס לזכר יובל היימן ז"ל לחוקר/ת צעיר/ה על עבודת דוקטורט פורצת דרך בשפה העברית שעניינה תולדות עם ישראל. הפרס ישמש את הזוכה להוצאת העבודה לאור כספר ביכורים בהוצאת מרכז שזר. פרטים מלאים וטופס הגשת מועמדות באתר מרכז שזר

https://www.shazar.org.il/Milgot.aspx?page_id=15

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה