< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // חוברת חדשה של כתב העת 'חברה ורווחה' (ורדה סוסקולני) [עברית]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1050102/

שלום רב,

אני שמחה לצרף כאן את הקישור לחוברת מ"א 1, מרץ 2021 של כתב העת "חברה ורווחה" היוצא כעת כעת לאור בעיצוב חדש ובאופן דיגיטלי בלבד. החוברת נגישה עתה לכל, ללא צורך במינוי שנתי ואתם מוזמנים לעיין בה.

המאמרים בחוברת זו עוסקים במחקר בנושאים מגוונים – אוריינות בריאות הנפש, מדיניות שיקום אסירים משוחררים, יחסי זוגיות וכן בנושאי זוגיות, מיניות ומשפחה בהתמקדות על צעירים דתיים וחרדים. בנוסף, סקירות הספרים מאירות את התכנים בספר על שיטות מחקר כמותניות, בספר על אימהות לסבית בישראל ואחרים במדור "חדש על המדף".

בברכה,

ורדה סוסקולני

varda@mail.huji.ac.il

פרופ' ורדה סוסקולני

העורכת הראשית

https://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Magazine/Lists/ArticlesList/Attachments/1850/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94%20%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%97%D7%94-FULL%20-%20%D7%9E%D7%901.pdf

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה