< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // חבר/ת סגל: סוציולוגיה [תל-חי] דדליין=10.5.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1043005/

המכללה האקדמית תל-חי מחפשת מועמדים ומועמדות מצטיינים למשרה בתקן בסוציולוגיה.

המשרה פתוחה לבעלות/י תואר ד"ר ממוסד אקדמי מוכר בסוציולוגיה, עם ניסיון מוכח במחקר ובהוראה.

המשרה דורשת הוראה בשפה העברית והאנגלית לכיתות גדולות ומגוונות.

מצופה יכולת מוכחת לבצע מחקר עצמאי בתחומים הרלוונטיים ונכונות לגייס כספי מחקר.

מגורים/התחייבות למגורים בגליל, בקרבת המכללה – יתרון

התחלת עבודה בשנה"ל תשפ"ב (עם אפשרות לכניסה הדרגתית בשנים תשפ"ב-תשפ"ג).

הפניה תכלול:

מכתב מלווה קצר המפרט את המסלול האקדמי, תחומי ההוראה תוכניות מחקר עתידיות של המועמד/ת– עד שני עמודים.

קורות חיים – כולל רשימת פרסומים מלאה.

מועמדות/ים שיגיעו לשלב הסופי ידרשו להביא שני מכתבי המלצה מחוקרות/ים בעלות/י שם בתחום.

את הפניות יש לשלוח לכתובת המייל – israelstudiestelhai@gmail.com

מועד האחרון להגשת מועמדות: 10.5.2021

מפרסם ההודעה
אמיר גולדשטיין amirgold@telhai.ac.il
כתובת מלאה
המכללה האקדמית תל-חי, 9977, Qiryat Shemona, Israel
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה