קול קורא // תזכורת / למאמרים (כתב עת): מעשי משפט - כתב עת למשפט ולתיקון חברתי, כרך י"ד (עמרי ידלין) [עברית] דדליין לתקצירים=30.5.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1042202/

קול קורא להגשת מאמרים לכרך יד
מעשי משפט – כתב עת למשפט ולתיקון חברתי
מעשי משפט הוא כתב עת אקדמי היוצא לאור מטעם הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב, ומעמיד במרכז את החיבור בין המשפט לחברה ובין התיאוריה לפרקטיקה. כדרך קבע מהווה כתב העת במה למאמרים הנוגעים למאבקים חברתיים-משפטיים בישראל, ושנכתבים הן על ידי אנשי אקדמיה והן על ידי אנשי מקצוע, ביניהם עורכי דין חברתיים, מנקודת המבט של "השטח". כתב העת שם דגש על תמציתיות וענייניות ולפיכך אורך המאמרים בכתב העת אינו עולה על 8,000 מילים. המערכת מתחייבת לכך שתהליכי השיפוט של המאמרים יהיו מהירים מהמקובל בכתבי עת אקדמאיים אחרים.

מערכת מעשי משפט קוראת לכותבות וכותבים בתחומים הרלוונטיים לכתב העת לשלוח מאמרים לכרך יד, שמיועד להתפרסם בתחילת שנת 2023. ניתן להגיש מאמרים כלליים בהם עוסק כתב העת, ובנוסף ניתן להגיש מאמרים לחלק מהכרך שיוקדש לנושא:

״הסטטוס של הסטטוס המשפטי – מבינאריות לרצף?״
אזרחות, יחסי עבודה, משפחה, מגדר וסטטוסים אחרים בעידן המודרני

המשפט מגדיר את הסטטוס המשפטי וקובע כללי כניסה ויציאה אליו בהתאם לנורמות השוררות בחברה, וכתוצאה מכך מקצה זכויות, סמכויות, מגבלות וחובות. בעידן המודרני אנו עדים למהפכות טכנולוגיות וחברתיות ולמעבר מחשיבה בינארית לחשיבה של רצף. בכרך זה אנו מעוניינים לבחון כיצד התפתחויות אלה משפיעות, או צפויות להשפיע בעתיד, על מושג הסטטוס. כך למשל, המהפכה הטכנולוגית בתחום הפוריות לצד המעבר ממגדר בינארי לרצף מגדרי משליכים על עיצובם של דיני משפחה, אולי עד כדי הפיכתם ל"דיני משפחות". דוגמה נוספת היא השינויים שמתרחשים בסטטוס של ״עובד״, בין בשל המהפכה הטכנולוגית, המאפשרת עבודה מרחוק, ובין בשל טשטוש הבינאריות של ההבחנה בין עובד לעצמאי. מערכת מעשי משפט מזמינה כותבים וכותבות בנושא זה לשלוח את מאמריהם לכרך יד׳.

הנחיות כתיבה

מאמרים בנושאים הכלליים יש לשלוח לדוא״ל Mmishpat14@gmail.com, לא יאוחר מה-27.8.21. יש לשלוח את המאמר בפורמט word, כשאורך המאמר לא יעלה על 8,000 מילים (לא כולל הערות שוליים). נבקש שלא להרבות בהערות שוליים, ולמקם אותן בסוף כל עמוד בהתאם לכללי האזכור האחיד העדכניים.
כותבים/ות המעוניינים/ות לפרסם מאמר מקורי וחדש בחלקו הנושאי של כרך יד מוזמנים להגיש תקציר של עד 500 מילים עד לתאריך 30.05.21 לדוא״ל Mmishpat14@gmail.com. מגישי ההצעות שייבחרו יתבקשו להגיש את המאמר המלא לצורך שיפוט אקדמי עד ליום 3.10.21 לפי הנחיות הכתיבה שפורטו לעיל.

בברכה,
מעשי משפט – מערכת יד

https://law.tau.ac.il/sites/law.tau.ac.il/files/media_server/law_heb/Maasei_Mishpat/kolkore/kol-kore-14.pdf

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה