הזדמנות // מלגה: מלגת בנטינג לפוסטדוקטורט מטעם מועצת המחקר הקנדית למדעי הרוח והחברה [קנדה] דדליין=22.9.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1041800/

CFP: The Promise and Pitfalls of Citizen Science

The Banting Postdoctoral Fellowships program provides funding to the very best postdoctoral applicants, both nationally and internationally, who will positively contribute to the country's economic, social, and research-based growth.

The objective of the Banting Postdoctoral Fellowships program is to:

  • attract and retain top-tier postdoctoral talent, both nationally and internationally
  • develop their leadership potential
  • position them for success as research leaders of tomorrow

READ MORE

מפרסם ההודעה
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com לשאלות על תוכן ההודעה יש לפנות אל פרטי ההתקשרות המצויינים בקישורים שבגוף ההודעה.
מפה
שמירה ושיתוף