< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // חבר/ת סגל: המזרח התיכון המודרני [מרכז שלם, ירושלים] דדליין=31.5.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1041504/

קול קורא לתפקיד

חברת סגל אקדמי ליבתי בתחום: המזה"ת המודרני

 

המרכז האקדמי שלם מבקש למנות מרצה בתחום המזרח התיכון המודרני שתתרום בשנים הקרובות לפיתוח התכנית ללימודי המזרח התיכון והאסלאם מבחינה מחקרית ופדגוגית. המשרה היא החל משנה"ל תשפ"ב.

היות שמדובר במשרה ליבתית, המועמדת שתיבחר צריכה להתחייב להיות מועסקת במוסד לאורך כל השנה וללמד בו, בהיקף שלא יפחת מחצי משרה (4 שעות הוראה שבועיות שנתיות לפחות), במשך תקופה של 3 שנים לפחות, ולהיות ליבתית במרכז האקדמי שלם בלבד בתקופת ההתקשרות. בתום 3 שנים, בהסכמת שני הצדדים, ייתכן המשך התקשרות לתקופות נוספות.

דרישות התפקיד:

  • תואר שלישי בתחום
  • הצטיינות במחקר ופרסומים שפיטים בשנים האחרונות בכתבי-עת מובילים
  • עשייה אקדמית פעילה ומוכחת בתחום בארץ ו\או בעולם (הרצאות בכנסים אקדמיים מובילים וכד')
  • ניסיון והצטיינות בהוראה

 

המרכז האקדמי שלם הוא מוסד אקדמי מוכר וייחודי המקיים תכנית לימודים לתואר ראשון במתכונת דו-חוגית למצטיינים. מלבד מחקר והוראה, נדרשים חברי הסגל ללוות ולהדריך באופן אישי את הסטודנטים, להיות מעורבים בהתנהלות האקדמית של התוכנית ושל המוסד, ולגלות עניין והתמצאות בתחומים נוספים שאינם תחום ההתמחות הראשי שלהם.

להגשת מועמדות יש לצרף:

  1. קורות חיים בפורמט האקדמי המקובל
  2. רשימת פרסומים
  3. רשימת ממליצים
  4. תכנית מחקר לשנים הקרובות
  5. משובי הוראה מהשנים האחרונות ממוסדות להשכלה גבוהה (אם יש)

 

מידע על המרכז האקדמי שלם ניתן למצוא באתר: www.shalem.ac.il

ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך 31 במאי 2021, תוך ציון תחום המשרה.

 

לבירורים ולהגשת המועמדות יש לפנות לפרופ' עפרה בנג'ו, יושבת ראש וועדת האיתור, באמצעות דוא"ל: hr@shalem.ac.il

רק מועמדות מתאימות תענינה

 

המודעה מנוסחת בלשון נקבה, אך פונה לשני המינים

מפרסם ההודעה
טלי רכזת משאבי אנוש hr@shalem.ac.il
כתובת מלאה
מרכז שלם, Jerusalem
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה