קול קורא // לכנס: ארכיונים מקריים, קולות מקריים - הרחבת נרטיבים יהודיים מן השוליים [וינה, מקוון 11/21] דדליין=30.4.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1033010/

Precarious Archives, Precarious Voices: Expanding Jewish Narratives from the Margins

Recent years have seen ground-breaking archival survey projects taking place across Europe, in a range of public and private archives, revealing a wealth of documents related to Jewish history and the Shoah which remained hidden or inaccessible until now. Simultaneously, scholarly definitions of archives are expanding, and methodologies used for approaching archival material are complementing this expansion.

The archival turn in contemporary art, the opening of archives in Eastern Europe, the third generation’s ongoing quest to interpret fragments of familial papers, and the new digital availability of smaller archival collections suggest that our access to historical material and sources has been democratised. Expanding definitions of source material have animated researchers to implement new methodologies for reanalysing old narratives or examining narratives marginalised until now. What overlooked narratives are being found in newly accessible archives and how can they be framed and presented? How can new sources be approached and what issues or hurdles arise in working with “new” material? To what extent must the history of the archival material itself be incorporated into an analysis of the same? This conference seeks to make visible voices which have been unheard until now and discuss new methodological lenses demanded by this material. A particular emphasis will be made for papers exploring gender dimensions in their work and interdisciplinary approaches. We welcome contributions from a range of disciplines, including projects by artists working at the interface of art and academia.

The Call-for-Papers is seeking projects:

 • working with archival collections or documents made recently accessible (since circa 1990), either as a result of formal administrative decision or through the opening of borders
 • working with private, inherited, or found archival materials (outside of official repositories)
 • with an explicit gender or women’s history dimension
 • questioning or unsettling established narratives
 • focused on marginalised voices, these can include:
  – women and children
  – queer and LGBTIQ* experiences
  – smaller Jewish communities, i.e. micro-historical studies
  – minority Jewish groups within larger towns (i.e. Yiddish or Ladino speaking communities in otherwise linguistically assimilated settings)
  – survivor narratives in the immediate post-war period (i.e. narratives of re-migration, early testimonies)
  – narratives of the Jewish poor
  – narratives of those who remained in Vienna during World War II (forced labour, children in hiding etc.)
  – post-war Jewish experience
 • utilising various artistic mediums for interpreting archival material including but not limited to music, film, graphic art
 • working with fragmented material (including discussion of the challenges herein)

Geographically, the projects should relate in some way to present-day Austria, the territories of the former Habsburg Empire, or neighbouring and/or closely affiliated regions.

READ MORE

מפרסם ההודעה
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com *** רמה אינה קשורה להודעה זו ואין בידיה מידע נוסף. לכל שאלה הנוגעת להודעה ולפרטי התקשרות יש להקליק על הקישור המפנה אל האתר הרלוונטי.
כתובת מלאה
Vienna Wiesenthal Institute for Holocaust Studies (VWI)
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה