< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: עמיתי דוד הרטמן - תכנית פוסט-דוק [מכון הרטמן] דדליין=4.4.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1032022/

עמיתי דוד הרטמן – תוכנית הבתר דוקטורט של מכון שלום הרטמן. מכוונת לאינטלקטואלים מצוינים בראשית הקריירה האקדמית (או בזירה ציבורית חשובה אחרת). העמיתים מוזמנים לפתח את המחקר האישי שלהם במשך השבוע ומקדישים את ימי חמישי ללימודים במכון הכוללים סמינרים לקבוצת העמיתים, השתתפות בקבוצות המחקר במכון וסמינר משותף עם עמיתי דוד הרטמן בצפון אמריקה. 

התוכנית מזכה במלגה של 2500 ש"ח בחודש. 

https://heb.hartman.org.il/program/david-hartman-center-fellows/

מפרסם ההודעה
שרגא בר און shraga@shi.org.il
כתובת מלאה
מכון שלום הרטמן, Jerusalem, Israel
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה