< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: משכילות - משכילות – תוכנית הדוקטורנטיות [מכון הרטמן] דדליין=4.4.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1032021/

תוכנית משכילות מיועדת לנשים הנמצאות בשלב ב' של כתיבת הדוקטורט בתחומי הזהות היהודית והישראלית ואשר מעוניינות להתפתח כאינטלקטואליות מובילות. התוכנית דורשת התפנות של שלושה ימים למשך שנתיים (מתוכם יומיים במכון). הזמן מוקדש להתקדמות בדוקטורט, להתפתחות אישית ולהשתלבות בצוותי המחקר של מכון הרטמן. 

העמיתות משתתפות בסמינרים ייחודיים בימים שלישי וחמישי. 

התכנית מנוהלת על ידי ד"ר מלילה הלנר אשד ומקנה ליווי, תמיכה והדרכה לעמיתות. 

המשכילות זוכות למלגה של 3000 ש"ח לחודש. 

https://heb.hartman.org.il/program/maskilot

מפרסם ההודעה
שרגא בר און shraga@shi.org.il
כתובת מלאה
מכון שלום הרטמן, Jerusalem, Israel
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה