< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכנס: ההשכלה הגבוהה בעידן הפוסט קורונה [תל חי 07/21] דדליין=4.4.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1031301/

עולם ההשכלה הגבוהה חווה טלטלה עם פרוץ מגפת הקורונה, והמעבר המידי והמלא להוראה וללמידת חירום מרחוק החל ממרס 2020. תהליכים אלו מעוררים מחשבה ועשויים לעצב מחדש את פני ההוראה והלמידה במוסדות ההשכלה הגבוהה בעתיד. במקביל הם מהווים מרחב מרתק והזדמנות להתבוננות אקדמית, רב-תחומית ובין תחומית.

אנו מזמינים אותך להשתתף באופן פעיל בכנס מחקר ופרקטיקה העוסק "ביום שאחרי". היעד המרכזי לבחון את זירות ההשכלה הגבוהה במגוון רחב של נושאים ומנקודות מבט מגוונות, כמפורט מטה. להעלות רעיונות למסלולי הוראה חדשים באקדמיה, פיתוח מתודות והעמקת התובנות להוראה יעילה על בסיס הניסיון הרב שנצבר.

הכנס יהווה מנוף לעיצוב מסמכי עמדה, במטרה להשפיע על פני מערכת ההשכלה הגבוהה בטווח הקרוב ובטווח הרחוק. במסגרת הכנס נבקש להתמודד עם שאלות דוגמת: פני ההשכלה הגבוהה לאן? מהם התפקידים של המרצים ושל הסטודנטים בעולם משתנה? כיצד ייראו בעתיד הקמפוסים וכיתות הלימוד? כיצד השתנה מקומם של קורסי

ה- MOOC? אלו שינויים יחולו, אם בכלל במעמדה ובאופייה של הלמידה מרחוק? מהשאלות הללו נגזרו הנושאים המרכזים בהם יעסוק הכנס.

נשמח לקבל הצעות להרצאות, נושאים לדיון הרצאות עוגן, מושבים, פאנל מומחים ושולחנות עגולים והצגת מחקרים רלוונטיים בנושאים הבאים:

❖ מנהיגות מסתגלת במצבי משבר ואי ודאות בעידן של שינויים בהשכלה הגבוהה.

❖ קשרי גומלין בין השכלה אקדמית לתעסוקה ביום שאחרי.

❖ ההשפעה של למידה מקוונת על תהליכי הלמידה: יתרונותיה, חסרונותיה, והשיקולים לשימוש בה.

❖ סוגיות של מוסר, אתיקה, קניין רוחני וההתמודדות עם זכויות הפרט והזכות לפרטיות.

❖ הערכה ומדידה: לקחים ליום שלאחר הקורונה.

❖ היבטים חברתיים ורגשיים שיש להם השפעה על הלמידה בזמנים שאחרי הקורונה.

❖ מיזמים מתוך מוסדות להשכלה גבוהה לתכניות לימוד אקדמיות חדשניות.

❖ טכנולוגיות בשירות ההשכלה הגבוהה: כורח במצבי קצה, או כלי מועיל גם במצבי שגרה?

❖ מה לימדה אותנו המגיפה? היבטים גלובליים.

 

המעוניינים מוזמנים לשלוח הצעה בקובץ 'וורד' לוועדה המארגנת לפי המבנה כמפורט מטה :

מבנה התקציר:

 • כותרת ההרצאה: נושא ההרצאה, מילות מפתח, תקציר המסביר את משמעותה וחשיבות של ההרצאה המוצעת.
 • שמות המרצים בהתאמה, כולל כל פרטי הקשר: דוא"ל, טלפון ושיוך אקדמי.
 • ברשימה יצוין בבירור מיהו החוקר הראשי, שישמש איש קשר.
 • יש לציין לאיזה נושא מבין הנושאים המפורטים מעלה שייכת ההצעה.
 • תקציר כל הרצאה לא יעלה באורכו על 300 מילה, גופן דויד, גודל 12 רווח של שורה וחצי, ניתן להוסיף עד

3 מקורות.

התקצירים יוערכו על פי הקריטריונים שלהלן:

 1. קשר לתחומי הכנס ולנושאיו.
 2. תיאור ברור של מטרת המחקר/ הפרקטיקה.
 3. תיאור שיטת המחקר (כולל: משתתפים, כלים, הליך) או תיאור הפרקטיקה.
 4. ממצאים עיקריים.
 5. מסקנות והמלצות עיקריות.
 6. תרומת המחקר בהיבט הדיסציפלינארי או האינטרדיסציפלינרי.

שפת הכנס: עברית/אנגלית, אורך כל פרזנטציה – 10 דקות ועוד 5 דקות לדיון

המועד האחרון להגשת ההצעות נקבע ליום ראשון, כ"ב ניסן תשפ"א, 4/4/2021

את ההצעות יש לשלוח לדוא"ל: kenes.pc@gmail.com

קהל יעד: חוקרים ומובילי דעה בתחום ההשכלה הגבוהה וכתיבת תכניות לימוד אקדמיות חדשות, מל"ג, ות"ת.

מפרסם ההודעה
פזית כורידן ראש מדור כנסים ואירועים המכללה האקדמית תל חי pazitc@telhai.ac.il
כתובת מלאה
המכללה האקדמית תל חי, קרית שמונה
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה