< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // ספר: אזור הנוחות של חברה בסכסוך (דניאל בר-טל ועמירם רביב) [עברית]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1031002/

בר-טל. ד' ורביב. ע' (2021). אזור הנוחות של חברה בסכסוך, הוצאת סטימצקי

איזור הנוחות של חברה בסכסוך

בהוצאת סטימצקי 2021

דניאל בר-טל ועמירם רביב

הספר מראה איך למדה החברה הישראלית לחיות בשלום עם מצב של סכסוך אלים כרוני בו היא שרויה מעל ל70 שנה. הוא מסביר איך למרבה הצער, המנגנונים שמאפשרים לחיות במצב כזה מנציחים את הסיכסוך עם הפלסטינים ודוחקים את הפתרון לימות המשיח או לפיצוץ אימים, מה שיבוא קודם.

החברה התמקמה באזור הנוחות, תוך התעלמות מהמציאות שבה היא מתקיימת. היא מתמכרת לפלאים של השתלבות (כביכול) במרחב, בלי להבין שהבעיה החמורה קיימת ולא תיעלם בלי פתרון הולם; מאפייני אזור הנוחות הם הפחד לבחון אלטרנטיבות, והכעס על מי שמעלה אותן. הפחד מנטרל כל מחשבה רציונלית ויצירתית. המנהיגים המובילים, יחד עם רוב הציבור, מזהים אויבים כמאיימים בסכנת שואה וחיים את הרגע מבלי לשקול את ההשלכות על העתיד הרחוק. הפחדה הוא שם המשחק. יתירה מכך החברה משלמת מחירים מאד גבוהים על המשך המצב—לא רק בחיים, בבריאות נפש וכלכליים, אלא גם בהדרדרות הדמוקרטיה והמוסר שמאיצה צמיחה של משטר סמכותני עם לאומנות.

הספר הוא על הסיפור שלנו. הסיפור שמספרים לנו, ורוב העם מקבל אותו ומפנים אותו. הסיפור הזה מעצב אותנו, מסביר לנו את העבר ואת ההווה ומציב חזון מתעתע לעתיד. הספר מתאר, מסביר ומנתח את העיוורון שבו לקה רוב העם. המציאות שאותה תאר ישעיהו ליבוביץ' לפני 53 שנה מתממשת כנבואת זעם. צריך אומץ לב וראייה ברורה או אולי תמימות של ילד שיצעק "המלך הוא ערום", כדי להיאבק על השפיות תוך יציאה מאזור הנוחות. זה אפשרי וחשוב למען הדורות הבאים שיצטרכו לשלם עבור עיוורון הוריהם.

 

את הספר אפשר לקנות באתר של מוסד ביאליק

https://www.bialik-publishing.co.il/comfort-zone

ובחנויות סטימצקי וצומת

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה