קול קורא // למאמרים (אסופה): תרגום ספרות רוסית בקונטקסט בינלאומי [אנגלית] דדליין לתקצירים=31.3.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1030703/

TRANSLATING RUSSIAN LITERATURE IN THE GLOBAL CONTEXT

We are actively seeking essays for a new, Open Access volume which is aimed at stimulating and consolidating scholarship about the global imprint of Russian literature in translation. See below for more details.

Чтобы читать подробности о нашем сборнике на русском языке, посмотрите еще ниже.

Scholars with expertise in English Studies, Modern Languages including Russian Studies, Comparative Literature, and Translation Studies are invited to submit essays for a new edited volume on the global translation and reception of Russian literary fiction in the twentieth and twenty-first centuries. Translating Russian Literature in the Global Context (2023) is intended to constitute the first geographically coherent, culturally inclusive, and theoretically consistent model of the distribution and influence of translated Russian literature on global cultures from 1900 to the present day. Given that many leading studies in this field have privileged Russian cultural transmission in Britain and/or Russian influence on British writers (May 1994; Kaye 1999; Beasley and Bullock 2013; Beasley 2020), the editors particularly invite new scholarship on the transmission of Russian culture and on intertextualities between specific Russian writers and non-Anglophone literatures. We envisage selecting up to 20 essays for our Open Access publication, which will be funded by the European Research Council under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme in connection with the University of Exeter-based RusTrans Project (www.rustrans.exeter.ac.uk), Grant Agreement no. 802437.

‘Translation is the foremost example of a particular type of consecration in the literary world’ (Casanova, 2007, p. 133). Translating Russian Literature in the Global Context examines the translation and consecration of Russian literature as a world-wide process.  Marks (2002) was among the first Western scholars to demonstrate the significance of individual Russian authors, read in translation, on major writers in post-colonial states; for example, the influence of Dostoevsky on the Nobel Prize-winning Egyptian novelist Naguib Mahfouz; or of Tolstoy upon Gandhi. Recent monographs on the transmission and/or translation of Russian literature in Brazil (Gomide 2011), China (Gamsa 2008), Korea (Cho 2016), and South Africa (Jackson 2015), have demonstrated both the reach of Russian literary culture, and its enduring relevance in diverse milieux. This volume aims firstly to provoke new debate about the continued currency of Russian literature as symbolic capital for international readers, in particular for nations seeking to create or consolidate cultural and political leverage in the so-called ‘World Republic of Letters’, and secondly to examine and contrast the mechanisms of the translation and reception of Russian literature across the globe. Our overall research questions, given here for guidance, include the following:

READ MORE

מפרסם ההודעה
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com *** רמה אינה קשורה להודעה זו ואין בידיה מידע נוסף. לכל שאלה הנוגעת להודעה ולפרטי התקשרות יש להקליק על הקישור המפנה אל האתר הרלוונטי.
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה