קול קורא // לכנס: חוק(ים) ויחסים בינלאומיים - שחקנים, מוסדות וחקיקה השוואתית [אורליאן 09/21] דדליין=31.3.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1030701/

Law(s) and International relations : actors, institutions and comparative legislations

In the last twenty years, the study of the history of international law and of international relations has witnessed something of a renaissance. The bicentenary of the Congress of Vienna (1814-1815) also led to several new publications on the Congress System and on the “security culture” that was established in the aftermath of Napoleon. Nevertheless, many lacunae remain, especially regarding the relationship between law(s) and international relations during the long nineteenth century and in the sociocultural history of international law as a discipline with its own actors, networks, venues, institutions and power circles. The aim of the present conference is to deepen our study of the interconnections  between law(s) and international relations through the eyes of a plurality of actors (e.g., legal advisers, lawyers, judges, activists, publicists, journalists, editors), institutions (e.g., foreign offices, courts, universities, academies of science, associations, libraries) and works on comparative law.

Three focuses will be especially addressed by this conference….

The first is the plurality of actors….

Our second focus will be on institutions….

Our third and final focus is on the study of comparative law and its link to the development of international law…..

READ MORE

מפרסם ההודעה
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com *** רמה אינה קשורה להודעה זו ואין בידיה מידע נוסף. לכל שאלה הנוגעת להודעה ולפרטי התקשרות יש להקליק על הקישור המפנה אל האתר הרלוונטי.
כתובת מלאה
Hôtel Dupanloup 1 rue Dupanloup 45000 Orleans
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה