< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: יחסי אקדמיה-פריפריה | עבר הווה עתיד [מקוון] 10.3.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1030613/

ה ז מ נ ה!
ביום רביעי ה-10.3.21 יתקיים הכנס המקוון שלנו בנושא: "יחסי אקדמיה-פריפריה | עבר הווה עתיד".

תהיה לכם הזדמנות מיוחדת לשמוע מה יש לפוליטיקאים, לראשי המוסדות להשכלה גבוהה ולמעל 30 חוקרות וחוקרים לתרום לדיון בנושא החשוב הזה.

לכאורה מעולם לא היה מצבנו טוב יותר: 31% מהלומדים לתואר ראשון מגיעים מיישובי אשכולות חברתיים-גיאוגרפים נמוכים, 17% סטודנטים ערבים לעומת 20% חלקם באוכלוסייה, 1.3% סטודנטים אתיופיים לעומת .1.7% חלקם באוכלוסייה ו-4% סטודנטים חרדים לעומת 12% חלקם באוכלוסייה. נשמע שאנחנו בדרך הנכונה – האמנם?
מה המציאות שמאחורי המספרים?

נדבר על: חרדים וערבים; אקדמיה מעורבת חברתית; מדיניות הנגשה, שילוב וגיוון; דור ראשון להשכלה גבוהה; פדגוגיה של הכלה, נגישות ומניעת נשירה; המכללות והפריפריה.

במליאת הפתיחה בהנחיית העיתונאית גל גבאי נקיים דיון עם פוליטיקאים צעירים מהפריפריה, במליאת הסיום נדון בשאלה "עוד אוניברסיטה בישראל – הכרח או מס שפתיים? ובפאנלים מעל 30 חוקרות וחוקרים יציגו את מחקריהם בתחומים אלה.

הצטרפו אלינו ביום רביעי 10.3.21 בין השעות 18:00-13:45 לדיונים מרתקים בהם נשאל באומץ איפה הצלחנו? היכן נכשלנו? ולאן פנינו בעתיד?

מחכים לכם!

ההשתתפות בכנס ללא עלות בהרשמה מראש.

https://bashaar.org.il/academia-periferia/

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה