< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // תזכורת / פרס: פרס גוטמן לעבודות לחקר השואה [גבעת חביבה] דדליין=31.5.21

Message URL: https://www.hum-il.com/message/1022520/

י”ח שבט תשפ”א, 31 בינואר 2021

קול קורא: פרס לעבודות לחקר השואה ע”ש ישראל גוטמן ז”ל – תשפ”א 2021

“מורשת, בית עדות ע”ש מרדכי אנילביץ'”, “המכון לחקר תולדות יהדות פולין ויחסי ישראל-פולין” באוניברסיטת ת”א, “מכון גוטאיינר לחקר ‘הבונד’ ותנועת הפועלים היהודית” באוניברסיטת חיפה ומשפחת גוטמן מכריזים על הענקת פרס גוטמן ע”ש פרופסור ישראל גוטמן ז”ל לעבודות מחקר מצטיינות בחקר השואה.

פרופ’ ישראל גוטמן, יליד ורשה וחבר תנועת השומר הצעיר, השתתף במרד גטו ורשה ובמחתרת באושוויץ. לאחר עלייתו ארצה, היה פרופ’ גוטמן ממייסדי “מורשת”, ראש “המכון הבינלאומי לחקר השואה” וההיסטוריון הראשי ב”יד ושם”. לאורך השנים העמיד תלמידים הרבה והקים דורות של חוקרים אשר עסקו בחורבן ובגורלם של יהודי אירופה בתקופת השואה.

הוועדה האקדמית של “מורשת, בית עדות ע”ש מרדכי אנילביץ'”, “המכון לחקר תולדות יהדות פולין ויחסי ישראל-פולין” ו”מכון גוטאיינר לחקר ‘הבונד’ ותנועת הפועלים היהודית” יעניקו פרסים לסטודנטים ולתלמידי מחקר על עבודות בתחומים:

– פעילות תנועות הנוער היהודיות בתקופת השואה

– דמויות מופת מתנועות הנוער היהודיות באירופה בזמן מלחמת העולם השנייה

– תנועות הנוער בארץ ישראל בזמן השואה

– ההתנגדות היהודית בתקופת השואה

– הגות סוציאליסטית בשואה

– תנועת הפועלים היהודית באירופה בתקופת השואה

– האישה היהודייה בשואה

– חיי היהודים במחנות הנאציים

– זיכרון השואה במדינת ישראל

– ניצולי שואה במדינת ישראל

שימוש מחקרי בחומר ארכיוני מארכיון “מורשת” בעבודת סמינר או תזה פרס בסך 1,000 ₪

עבודת תזה מצטיינת לתואר שני פרס בסך 3,000 ₪

עבודה מצטיינת לתואר דוקטור פרס בסך 4,000 ₪

 

הגשת מועמדות תתקבל עד יום ב’, כ’ בסיון תשפ”א, 31 במאי 2021.

*יתקבלו לשיפוט עבודות שקיבלו ציון החל מינואר 2019 ואילך.

 

להגשת מועמדות יש לשלוח את המסמכים הבאים:

א. פרטי המגיש ודרכי התקשרות.

ב. עותק דיגיטלי של העבודה.

ג. עותק מודפס לכתובת: מורשת, בית עדות ע”ש מרדכי אנילביץ’, גבעת חביבה ד.נ מנשה 37850

ד. בהגשת עבודות לתואר השני והשלישי יש לשלוח המלצה אחת לפחות (ניתן יותר) מאיש אקדמיה אשר לו היכרות נרחבת עם מגיש העבודה. את ההמלצה ישלח המנחה / מרצה ישירות ל”מורשת”.

 

למידע נוסף ולהגשת מועמדות יש לפנות ל”מורשת”: machon.moreshet@gmail.com

https://www.facebook.com/MoreshetAnilevitz/posts/3599898020058749

Message publisher
דודו אמיתי דובר גבעת חביבה מנהל מרכז התיעוד והחקר של השומר הצעיר יד יערי גבעת חביבה ד.נ. מנשה 37850 נייד: 052-4475-458 משרד: 04-6309241 dudu_am@givathaviva.org.il קטלוג ברשת: http://tinyurl.com/j7926mc אתר: http://www.givathaviva.org/heb/yaari
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added