< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // למאמרים (כתב עת): מבטים: כתב עת לתרבות חזותית [עברית] דדליין לטקסט מלא=19.5.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1022510/

אנו שמחים\ות לבשר על השקת מבטים: כתב עת לתרבות חזותית.

מבטים הוא כתב עת אקדמי שפיט בשפה העברית הרואה אור מטעם המחלקה לאמנויות באוניברסיטת בן -גוריון בנגב. כתב העת המתפרסם בפורמט מקוון (Open-Access) נועד לספק במה לפרסום מאמרים מקוריים בתחומי האמנות והתרבות החזותית, מכל תקופה, נושא, או מדיה. בנוסף כולל כתב העת מדור ביקורת תערוכות ומדור ביקורת ספרי עיון.

 

הגיליון הראשון יראה אור בסתיו 2021

ניתן להגיש מאמרים וביקורות לגיליון זה עד לתאריך 19.5.2021

mabatim.arts@gmail.com :לדוא"ל

את המאמרים יש להגיש בעברית, בקובץ Word ,בהיקף של עד 15,000 מילים, בצירוף

תקציר; ביקורות ספרים ותערוכות: עד 1,000 מילים.

המאמרים המוגשים למערכת יעברו הליך שיפוט עמיתים אנונימי.

מערכת מבטים אינה מפרסמת מאמרים שהתפרסמו או התקבלו לפרסום בכתבי עת אחרים או בכל פלטפורמה אחרת, בעברית או בשפות אחרות.

הנחיות מפורטות להגשת המאמרים והביקורות ניתן למצוא בכתובת:

https://in.bgu.ac.il/humsos/art/Pages/mabatim.aspx

עורכים וחברי מערכת:

עורך ראשי: פרופ' דניאל אונגר. עורכת בפועל: פרופ' שרה אופנברג. חברי מערכת: ד"ר אמה גשינסקי,

ד"ר רפאלה צרפתי, ד"ר תהילה שדה, נועם גונן, בר לשם.

https://in.bgu.ac.il/humsos/art/Pages/mabatim.aspx

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה