< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכנס: האוונגרד בתרבות יידיש: מאה שנים לכאַליאַסטרע [בר-אילן, רמת-גן 01/22] דדליין=31.7.21

Message URL: https://www.hum-il.com/message/1022502/

קול קורא לכנס:

האוונגרד בתרבות יידיש: מאה שנים לכאַליאַסטרע

מלחמת העולם הראשונה וספיחיה זעזעו לא רק את חיי החומר של יהודי מזרח אירופה, על גבולותיה המשתנים, אלא גם הותירו חותם עמוק על חיי הרוח ובכללם על תרבות יידיש. מחפירותיה של אותה מלחמה עלה האוונגרד של ספרות יידיש; סופרים צעירים, שעשו את צעדיהם הראשונים בספרות יידיש בסמוך לפרוץ המלחמה מצאו עצמם בשדות הקרב; אחרים נמלטו מפני החורבן שזרעה המלחמה בדרכה. כמו בני דורם הלא-יהודים, נתנו גם הם ביטוי ביצירתם לאיום הקיומי ולתקווה שעוררו מהפכת אוקטובר וקריסתו של הסדר הפוליטי במזרח אירופה ובמרכזה. לא פחות מחוויית המלחמה, טבועה יצירתם בחותמה של אלימות הפוגרומים שהיכו ביהודי מזרח אירופה, והגיעו לשיאם בעת מלחמת האזרחים באוקראינה.

האוונגרד הופיע בספרות יידיש לאחר ששלושת הקלסיקונים שלה נפטרו בזה אחר זה בשנים 1915 – 1917. באותה העת עמדה ספרות יידיש הצעירה על פרשת דרכים אידאולוגית ופואטית. הריבוי הרוחש של הזרמים הפואטיים וההשקפות האידאולוגיות מצאו ביטוי בעשייה משותפת שהתפרסה על כל תחומי התרבות והתאפיינה ביחסי גומלין פוריים בין הספרות, האמנות הפלסטית, התיאטרון והביקורת. כך נוסדה בקייב בשנת 1917 “קולטור ליגע” כארגון-גג לפעילות ענפה בתחומי התרבות והחינוך. הפעולה האוונגרדיסטית הקדחתנית ניכרה בהתקבצויות ספורדיות של סופרים ואמנים בערים שונות (קייב, מוסקבה, לודז’, ורשה ואף ברלין שנעשתה לזמן מה אכסניה ליוצרים ביידיש) ואלה הניבו שורה של כתבי עת ובהם אייגנס, שטראָם, רימון-מילגרוים, יונג אידיש, רינגען, כאַליאַסטרע, די וואָג ואַלבאַטראָס. הסער והפרץ של האוונגרד ביידיש טלטל את הסביבה הספרותית הממוסדת. הוא התקבל לא אחת באי-הבנה בקרב קהל הקוראים ועורר את זעמם של מבקרים ותיקים כהלל צייטלין. עד מהרה התבסס מעמדו של האוונגרד והיצירות שכתבו דובריו המובהקים, פרץ מארקיש ואורי צבי גרינברג, נמנות עם הפסגות הנישאות של ספרות יידיש. כשלושה עשורים לאחר עליית האוונגרד נרצחו כמה מהבולטים שביוצריו במסע הדמים למיגורה של ספרות יידיש בברית המועצות.

במלאת מאה שנים לכתב העת כאַליאַסטרע המרכז ללימודי יידיש ע”ש רנה קוסטה באוניברסיטת בר אילן והמרכז לתרבות יידיש (בהקמה) באוניברסיטת בן גוריון יקיימו כנס, באביב תשפ”ב / 2022, שיוקדש להיבטיו השונים של האוונגרד של ספרות יידיש ובהם:

 • הפואטיקות של האוונגרד ביידיש.
 • האוונגרד ביידיש ויחסו לקבוצות אוונגרד אחרות. 
 • היחס בין מסורת ומהפכה.
 • שיתוף הפעולה בין סופרים לאמנים יהודים בספרים ובכתבי העת.

. שיתוף פעולה בין סופרים ואמנים יהודים ולא-יהודים. 

 • האוונגרד בתיאטרון ובקולנוע ביידיש. 
 • סוגיות אידאולוגיות ופוליטיות בתולדות האוונגרד בברית המועצות ופולין. 
 • תולדותיה של הקולטור ליגע.
 • התקבלותם של היוצרים במרכזי התרבות היהודיים בארצות הברית ובפלשתינה. 

. הביקורת ויחסה לאוונגרד.

חוקרות וחוקרים העוסקים בתחומים אלה והקרובים להם מוזמנים לשלוח את הצעותיהם (עד 200 מילים) ואת פרטיהם (שם, שיוך אקדמי, אופן התקשרות) עד לתאריך 31.7.2021 לדוא”ל :

Yiddish_avant_garde@yahoo.com 

מארגני הכנס: פרופ’ נתן כהן, המרכז ליידיש, אוניברסיטת בר אילן

ד”ר רועי גרינוולד, החוג לספרות עברית, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

 

A Call for Papers

The Avant-Garde in Yiddish Culture: The 100th Anniversary of Khalyastre

The First World War and its aftermath created turmoil not only in the material world of Eastern European Jewry, with its changing boundaries; it also left a deep impression on its spiritual world and on Yiddish culture. Out of the ruins of that war arose the avant-garde of Yiddish literature. As the war broke out, aspiring writers found themselves on the battlefield, or else escaped from the devastation that the war left in its wake. Like their non-Jewish peers, these writers expressed in their works the feelings of existential angst as well as the hopes kindled by the October Revolution and by the collapse of the political order in Eastern and Central Europe. Just as crucial as the experience of the war was the violence of the pogroms that afflicted the Jews of Eastern Europe and which reached a peak during the civil war in Ukraine. 

The avant-garde of Yiddish literature appeared after its three great classic writers died one after another in the years 1915-1917. In those years, the younger generation of Yiddish writers stood at crossroads, both ideological and poetic. The many vibrant poetic streams and ideological outlooks found expression in the joint artistic output of all cultural fields and in the fruitful reciprocal relations between literature, plastic art, theater, film and criticism. In this way, in 1917 the “Kultur Lige” was established in Kiev as an umbrella organization for wide spread cultural and educational efforts. This avant-garde activity was characterized by sporadic gatherings of authors and artists in different cities (Kiev, Moscow, Lodz, Warsaw, and even Berlin, which was, for a while, a home for Yiddish artists.) These centers produced a variety of journals, among them “Eygns”, “Shtrom”, “Rimon-Milgroym”, “Yung Yidish”, “Ringen”, “Khalyastre”, “Di Vog” and “Albatros”. The Sturm und Drang of the Yiddish avant-garde shook up the established literary world, and often met with misunderstanding by the reading public. It was even greeted with anger by such critics as Hillel Zeitlin. Nevertheless, the major representatives of the avant-garde would become some of the most notable artists of 20th century Yiddish. Even today, the poems of Peretz Markish and Uri Tzvi Grinberg are examples of extraordinary creativity within Yiddish literature. Three decades after the appearance of these works, some of these authors were among those murdered in the bloodbath that destroyed Yiddish literature in the Soviet Union. 

On the 100th anniversary of Khalyastre The Rena Costa Center for Yiddish Studies at Bar Ilan University and the Center for Yiddish Culture (in process) at Ben Gurion University plan a conference in the Spring of 2022, that will be devoted to the different aspects of the Avantgarde in Yiddish literature. Among the topics are: 

 • The poetics of the Yiddish avant-garde. 
 • The Yiddish avant-garde and its relationship to other avant-gardes. 
 • The relationship between tradition and revolution. 
 • The collaboration between Jewish authors and artists in books and in journals. 
 • The collaboration between Jewish authors and artists and their non-Jewish colleagues. 
 • The Yiddish avant-garde in theater and film. 
 • Political and ideological issues in the history of avant-garde in the Soviet Union and Poland. 
 • The history of the “Kultur Lige”. 
 • The reception of artists and authors in the cultural centers of the U.S. and Palestine. 
 • The critical reception of the avant-garde. 

Researchers in these and related fields are invited to send an abstract of their proposed papers (up to 200 words), their details (names, academic affiliation, contact information) until 31/07/2021 to the email below: Yiddish_avant_garde@yahoo.com

Conference organizers: Prof. Nathan Cohen,

The Rena Costa Center for Yiddish Studies,

Bar Ilan University

Dr. Roy Greenwald,

The Department of Hebrew Literature,

Ben Gurion University in the Negev

https://hebrew-literature.biu.ac.il/node/2070

Message publisher
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com *** רמה אינה קשורה להודעה זו ואין בידיה מידע נוסף. לכל שאלה הנוגעת להודעה ולפרטי התקשרות יש להקליק על הקישור המפנה אל האתר הרלוונטי.
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added