הזדמנות // מלגה: לחוקרים/ות מטעם הקרן האמריקאית הלאומית למדעי הרוח. פנייה מיוחדת לחוקרים/ות צעירים/ות ועצמאיים/ות. דדליין=14.4.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1022222/

Fellowships provide recipients time to conduct research or to produce books, monographs, peer-reviewed articles, e-books, digital materials, translations with annotations or a critical apparatus, or critical editions resulting from previous research.  Projects may be at any stage of development.

NEH invites research applications from scholars in all disciplines, and it encourages submissions from independent scholars and junior scholars.

READ MORE