< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // ספר: אובדן חיות מחמד במשפחה - סיום החיים, המשך הקשר (רחל גילשטרום) [עברית]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1021322/

גילשטרום, ר. (2021). אובדן חיות מחמד במשפחה – סיום החיים, המשך הקשר. חיפה.

ספרה הקודם של ד"ר רחל גילשטרום "חיות מחמד במשפחה" עסק במקומן החשוב של חיות המחמד כבנות משפחה. אובדנן של חיות מחמד כבנות משפחה חשובות, מעורר במשפחותיהן טלטלה עזה שעשויה להיות דומה בעוצמתה לזו המתעוררת לאחר אובדן בן משפחה אנושי. אולם בשונה מאובדן אנושי, מוות של חיות מחמד אינו זוכה להכרה חברתית, למרות שמידי שנה יותר אנשים מתאבלים על מוות של חיות מחמד מאשר על מוות של אנשים.

קובץ מאמרים זה דן בסוגיות מגוונות העוסקות באובדן חיות מחמד במשפחה, כפי שהן באות לידי ביטוי בספרות המקצועית העדכנית. המאמרים השונים מתארים כיצד תפיסת המשפחות את חיות המחמד כבנות משפחה יקרות, מקבלת משנה תוקף במפגש המורכב עם אובדנן.

היעדר הלגיטימציה לאבל ולצער על אובדנן – כמוטיב חוזר ברבים מהמאמרים – בא לידי ביטוי באופן שבו האובדן משפיע על בני המשפחה ובדרכי התמודדותם עם הסוגיות המורכבות העולות במפגש הכואב עם המוות.

כיצד משפיע הקשר הרגשי העמוק בין בני משפחה לחיות המחמד על אופיים של הצער והכאב המגיעים עם האובדן? כיצד מושפעות דינמיקות זוגיות- משפחתיות כתוצאה מהאובדן? כיצד משפיעה סוגיית המתת החסד על רווחת החיה והמשפחה כאחת? כיצד משפיע היעדר ההכרה החברתי על משפחות אבלות? מהן הדרכים להנצחת זיכרון החיות? האם הקשר הרגשי העמוק עימן נשמר בקרב בני משפחה גם לאחר מותן? שאלות אלו ורבות נוספות נדונות בקובץ מאמרים זה.

ד"ר רחל גילשטרום, מטפלת זוגית ומשפחתית, פסיכותרפיסטית, עוסקת מזה שנים רבות בטיפול, הוראה ומחקר בתחום הקשר הטיפולי בין אנשים לבעלי חיים.

מתמחה בטיפול בזוגות ומשפחות המגדלים חיות מחמד ומתמודדים עם סוגיות משפחתיות הקשורות למקומן המשמעותי במשפחה. מסייעת ותומכת בהתמודדות המורכבת עם אובדן חיות מחמד במשפחה.

https://www.meshulam.co.il/purchase?b=eb29dbd3612289fce252e6861dd95a31

מפרסם ההודעה
ד"ר רחל גילשטרום מטפלת זוגית ומשפחתית, פסיכותרפיסטית, עוסקת שנים רבות בטיפול הוראה ומחקר בתחום הקשר הטיפולי בין אנשים לחיות. מתמחה בטיפול בזוגות ומשפחות המגדלים חיות מחמד ומתמודדים עם סוגיות משפחתיות הקשורות למקומן המשמעותי במשפחה. מסייעת ותומכת בהתמודדות המורכבת עם אובדן חיות מחמד במשפחה. Petsinfamily@gmail.com
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה