< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // משרה: איש/אשת סגל: קול קורא למועמדים מצטיינים למשרה תקנית בחוג ללימודי ישראל [אונ חיפה] דדליין=15.3.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1021114/

החוג ללימודי ישראל מחפש מועמדים מצטיינים למשרה תקנית בתחום החברה הישראלית 

על המועמדים להיות בעלי תואר ד"ר ממוסד אקדמי מוכר בתחומי היסטוריה, לימודי תרבות, סוציולוגיה,  ובעלי ניסיון מוכח במחקר ובהוראה

הפניה תכלול מכתב מועמדות קצר, קורות חיים, רשימת פרסומים ושני מכתבי המלצה ממומחים בתחום.

את הפניות יש לשלוח למזכירות החוג (בציון "קול קורא"), לכתובת flimor@univ.haifa.ac.il

המועד האחרון להגשת מועמדות הוא 15.3.2021

קבלת המשרה והתקן תלויים בהחלטות תקציביות של מוסדות האוניברסיטה ואין בהחלטת החוג משום התחייבות לקבלתם.

ההודעה מנוסחת בלשון זכר אך מיועדת לנשים ולגברים כאחד

מפרסם ההודעה
ד"ר אסף זלצר החוג ללימודי ישראל אוניברסיטת חיפה aselzer@staff.haifa.ac.il
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה