< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגות מוסה לחוגים ההיסטוריים – לדוקטורט [ירושלים ומדיסון, וויסקונסין] דדליין=18.2.21

Message URL: https://www.hum-il.com/message/1020820/

מלגת הצטיינות לדוקטורט ע”ש ג’ורג’ ל’ מוסה
המודעה מנוסחת בלשון זכר אך היא מיועדת לגברים ונשים כאחד

התכנית ע”ש ג’ורג’ ל’ מוסה בהיסטוריה מציעה מלגות הצטיינות רב-שנתיות לדוקטורט לתלמידים
מצטיינים המבקשים ללמוד לתואר שלישי בחוגים ההיסטוריים באוניברסיטה העברית.
קרן מוסה מעניקה מלגת הצטיינות ארבע-שנתית לדוקטורט, הכוללת מלגת מחייה ופטור משכר לימוד. הקרן מממנת שנת לימודים מלאה באוניברסיטת וויסקונסין-מדיסון שבארה”ב, ושלוש שנות לימודים מלאות באוניברסיטה העברית.

במהלך שנות הלימודים בארץ הזוכה במלגה ישתתף בתכנית לדוקטורנטים מצטיינים של בית ספר ג’ק, ג’וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח. מקבל המלגה יזכה בפטור משכר לימוד, וכן במלגת מחייה שנתית של כ-60,000 ש”ח, אשר תוענק בתשלומים חודשיים.
בשנת הלימודים השנייה הזוכה במלגה ילמד באוניברסיטת וויסקונסין-מדיסון, ארה”ב. מקבל המלגה יזכה בפטור משכר לימוד ובמלגת מחייה חודשית של כ-3,000 דולר. בנוסף, המלגה כוללת כרטיס טיסה הלוך-חזור וביטוח בריאות, וכן סיוע ברכישת כרטיסי טיסה וביטוח בריאות לבני משפחה נלווים. שנת הלימודים במדיסון היא חלק אינטגרלי בתכנית (בכפוף לחידוש התכניות הבינלאומיות לחילופי סטודנטים).

תינתן עדיפות לתחומי העניין של ההיסטוריון ג’ורג’ ל’ מוסה המנוח: היסטוריה תרבותית ואינטלקטואלית של אירופה בעת החדשה, מיניות ומגדר, היסטוריה של יהדות מרכז ומערב אירופה בעת החדשה.
מימוש הזכאות למלגה מחייב הרשמה לדוקטורט ברשות לתלמידי מחקר של האוניברסיטה העברית עד ה-1 ביולי 2021.

מידע מפורט על המלגה, תנאים להרשמה והנחיות להגשת מועמדות ניתן למצוא באתר האינטרנט של החוג להיסטוריה: https://history.huji.ac.il/
למערכת הגשת המועמדות ולפרטים נוספים: http://scholarships.huji.ac.il

המועד האחרון להגשת מועמדות: 18 בפברואר 2021
ראיונות למועמדים ולמועמדות הסופיים ייערכו בסוף חודש פברואר 2021.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למיכל פרידמן, רכזת תכנית מוסה באוניברסיטה
העברית בירושלים: michal.friedman2@mail.huji.ac.il

Message publisher
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com *** רמה אינה קשורה להודעה זו ואין בידיה מידע נוסף. לכל שאלה הנוגעת להודעה ולפרטי התקשרות יש להקליק על הקישור המפנה אל האתר הרלוונטי.
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added