< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגות מוסה לחוגים ההיסטוריים – למוסמך [ירושלים ומדיסון, וויסקונסין] דדליין=18.2.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1020818/

מלגת הצטיינות למוסמך ע"ש ג'ורג' ל' מוסה
המודעה מנוסחת בלשון זכר אך היא מיועדת לגברים ונשים כאחד

התוכנית ע"ש ג'ורג' ל' מוסה בהיסטוריה מציעה מלגות דו-שנתיות לתלמידים מצטיינים
המבקשים ללמוד לתואר מוסמך מחקרי בחוגים ההיסטוריים באוניברסיטה העברית בירושלים.

קרן מוסה מעניקה מלגת הצטיינות דו-שנתית למוסמך, הכוללת מלגת מחייה ופטור משכר לימוד. שנת הלימודים הראשונה תהיה באוניברסיטה העברית בירושלים, ושנת הלימודים השנייה תהיה באוניברסיטת וויסקונסין-מדיסון שבארה"ב.
במהלך שנת הלימודים הראשונה הזוכה במלגה ישתתף בתכנית לתלמידי מוסמך מצטיינים של בית ספר ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח. מקבל המלגה יזכה בפטור משכר לימוד, וכן במלגת מחייה שנתית של כ-36,000 ש"ח, אשר תוענק בתשלומים חודשיים.
בשנת הלימודים השנייה הזוכה במלגה ילמד באוניברסיטת וויסקונסין-מדיסון, ארה"ב. מקבל המלגה יזכה בפטור משכר לימוד וכן במלגת מחייה חודשית של כ-3,000 דולר. בנוסף, המלגה תכלול כרטיס טיסה הלוך-חזור וביטוח בריאות, וכן סיוע ברכישת כרטיסי טיסה וביטוח בריאות לבני משפחה נלווים. שנת הלימודים במדיסון היא חלק אינטגרלי בתכנית (בכפוף לחידוש התכניות הבינלאומיות לחילופי סטודנטים).

תינתן עדיפות לתחומי העניין של ההיסטוריון ג'ורג' ל' מוסה המנוח: היסטוריה תרבותית ואינטלקטואלית של אירופה בעת החדשה, מיניות ומגדר, והיסטוריה של יהדות מרכז ומערב אירופה בעת החדשה.
מימוש הזכאות למלגה מחייב הרשמה לתואר שני בחוג היסטורי באוניברסיטה העברית עד ה-1 בספטמבר 2021.

מידע מפורט על המלגה, תנאים להרשמה והנחיות להגשת מועמדות ניתן למצוא באתר האינטרנט של החוג להיסטוריה: https://history.huji.ac.il/
להגשת המועמדות היכנסו לאתר: http://scholarships.huji.ac.il

המועד האחרון להגשת מועמדות: 18 בפברואר 2021

לפרטים נוספים ניתן לפנות למיכל פרידמן, רכזת תכנית מוסה באוניברסיטה העברית בירושלים:
michal.friedman2@mail.huji.ac.il

מפרסם ההודעה
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com *** רמה אינה קשורה להודעה זו ואין בידיה מידע נוסף. לכל שאלה הנוגעת להודעה ולפרטי התקשרות יש להקליק על הקישור המפנה אל האתר הרלוונטי.
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה