< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // תזכורת / מלגה: מטעם המכון לחקר א"י ויישובה למשתתפי/ות סדנה מתודולוגית לתלמידי/ות תואר שלישי [יד בן צבי] דדליין=28.2.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1020419/

המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה

מעניק מלגה למשתתפי

סדנה מתודולוגית לתלמידי התואר השלישי לשנת תשפ"ב

במסגרת פעילות המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה והמרכז המשותף ליד בן-צבי והאוניברסיטה העברית נקיים סדנה לדוקטורנטים מצטיינים שתחום מחקרם נוגע לחקר ארץ-ישראל, יישובה ותרבותה

הסדנה תתקיים בימי שני בין השעות 16:30-18:30 ביד יצחק בן-צבי בירושלים ותכלול סדרה של שבעה מפגשים שיתמקדו בסוגיות מתודולוגיות של כתיבת עבודת דוקטורט ומחקר בכלל.

 

המשתתפים בסדנה יזכו במלגה בסך 4,500 וכן במבחר ספרים מהוצאת יד בן-צבי

קבלת המלגה מותנית בהשתתפות פעילה בכל פגישות הסדנה

 

תלמידים המעוניינים להציע את מועמדותם לקבלת המלגה, מתבקשים:

 

  1. למלא את הטופס המקוון באתר המלגות: www.ybz.org.il/milgot&prasim

לשלוח דוא"ל המכיל את הפריטים הבאים:

א. קורות חיים ורשימת פרסומים

ב. אישור על מעבר לשלב ב' (חובה)

ג. גיליונות ציונים של תואר ראשון ושני

ד. תיאור קצר (1000 – 1500 מילה) של עבודת המחקר

ה. המלצה מהמנחהו לעבודת הדוקטור (במידה ויש שני מנחים – מספיקה המלצה אחת)

 

את החומר הנלווה יש לשלוח בדוא"ל ganit@ybz.org.il | טל': 02-5398873

תאריך אחרון להגשת מועמדות: יום ראשון ט"ז באדר (28 בפברואר 2021)

https://www.ybz.org.il/?CategoryID=563&ArticleID=5401#.YA_LHehvbIU

מפרסם ההודעה
שרי קרן אלמוג המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה machonei@ybz.org.il 02-5398855
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה