< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מענק: מלגה לתלמידי/ות מחקר לתואר שלישי מטעם המכון לתולדות א"י ויישובה [האונ העברית, יד בן צבי] דדליין=12.2.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1020417/

מלגת קיום לתלמידים הלומדים לתואר שלישי

שתחום התמחותם קשור בתולדות ארץ-ישראל ויישובה

 

המלגה מיועדת לחוקר/ת הנמצא/ת בשלבים מתקדמים לקראת הגשת הדוקטורט

 

תלמידים המעוניינים להציע את מועמדותם לקבלת המלגה, מתבקשים:

 

  1. למלא את הטופס המקוון באתר המלגות: www.ybz.org.il/milgot&prasim
  2. לשלוח דוא"ל המכיל את הפריטים הבאים:

 

א. קורות חיים (כולל רשימת פרסומים ומלגות)

ב. ציון תאריך תחילת הלימודים לתואר שלישי

ג. הערכת זמן להגשת עבודת הדוקטורט

ד. אישור על מעבר לשלב ב' (חובה)

ה. תיאור קצר של עבודת המחקר ותרומתה המשוערת (עמוד אחד)

ו. הצעת המחקר המלאה

ז. שתי המלצות, אחת מהן מן המנחה

 

* קבלת המלגה מותנית ברישום ללימודים כסטודנט/ית באוניברסיטה העברית בשנה"ל תשפ"א (שנת קבלת המלגה)

את החומר הנלווה יש לשלוח בדוא"לganit@ybz.org.il | טל': 02-5398873

 

תאריך אחרון להגשת מועמדות: ל' בשבט תשפ"א (12 בפברואר 2021)

https://www.ybz.org.il/?CategoryID=563&ArticleID=6296#.YA_HwOhvbIU

מפרסם ההודעה
שרי קרן אלמוג המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה machonei@ybz.org.il 02-5398855
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה