הזדמנות // פרס: פרסי יובילר לתלמידי מחקר בתואר שני של האוניברסיטה העברית שתחום התמחותם קשור בתולדות ארץ-ישראל ויישובה [יד בן צבי] דדליין=12.2.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1020210/

שלושה פרסים ע"ש מארק ולובה יובילר לשנת תשפ"א

לתלמידי מחקר של האוניברסיטה העברית

הלומדים לתואר שני

שתחום התמחותם קשור בתולדות ארץ-ישראל ויישובה

בעת החדשה (מן המאה הי"ח ואילך)

גובה הפרס 1000$

הפרס מיועד לחוקר/ת הנמצא/ת בשלבים מתקדמים של העבודה

 

תלמידים המעוניינים להציע את מועמדותם לקבלת הפרס, מתבקשים:

 

  1. למלא את הטופס המקוון: www.ybz.org.il/milgot&prasim
  2. לשלוח דוא"ל המכיל את הפריטים הבאים:

א. קורות חיים

ב. ציון תאריך תחילת הלימודים לתואר שני

ג. הערכת זמן לסיום והגשת עבודת המאסטר

ד. תיאור קצר של עבודת המחקר ותרומתה המשוערת (עד שני עמודים)

ה. שתי המלצות

 

את החומר הנלווה יש לשלוח בדוא"לganit@ybz.org.il | טל': 02-5398873

 

תאריך אחרון להגשת מועמדות: ל' בשבט תשפ"א

https://www.ybz.org.il/?CategoryID=563&ArticleID=6295#.YA_GyehvbIU

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה