< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // תזכורת / פרס: לפרס ון ליר לעבודות גמר מצטיינות במדעי הרוח בבתי ספר על יסודיים [ון ליר] דדליין=14.3.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1013001/

על מנת לעודד כתיבת עבודות גמר בתחומי מדעי הרוח בבתי הספר העל-יסודיים, מכון ון ליר בירושלים מעניק פרס כספי לעבודות גמר מצטיינות במדעי הרוח.

התחרות מיועדת לתלמידי תיכון המגישים את עבודות הגמר שלהם בתחומי מדעי הרוח בהיקף של 5 יחידות לימוד, במסגרת בית הספר ועל פי דרישות משרד החינוך, במהלך התקופה שבין התאריכים 16/3/20 ועד ה- 14/3/21.

ניתן להגיש מועמדות בתחומים ספרות, היסטוריה, תנ"ך, לשון, מחשבת ישראל, פילוסופיה, יהדות, ספרות ערבית, שפה ולשון ערבית, דת האסלאם, מורשת הדרוזים, וכן עבודות עיוניות בתחומי האמנות ועבודות באזרחות הנוגעות בתחומי מדעי הרוח.

העבודות יישפטו על פי קריטריונים של איכות, חדשנות, מקוריות ויצירתיות.

את עבודת הגמר יש להגיש בגרסה זהה לזו שהוגשה למשרד החינוך, בשני עותקים מודפסים ובעותק דיגיטלי אחד )בפורמט Word או PDF). לעבודה יש לצרף שני מכתבי המלצה המעידים על איכות העבודה: האחד ממנחה/ת העבודה והשני ממנהל/ת בית הספר. כן יש לצרף את פרטי הקשר של מגיש/ת העבודה, של מנחה/ת העבודה ושל מנהל/ת בית הספר (מס' טלפון נייד וכתובת דוא"ל),

את העותק הדיגיטלי יש לשלוח בדוא"ל ל-prize@vanleer.org.il

את העותקים המודפסים בצירוף מכתבי ההמלצה יש להגיש למכון ון ליר בירושלים, רח' ז'בוטינסקי 43, ת"ד 4070 ירושלים, 9104001.

המועד האחרון להגשת המועמדות: יום ראשון, א ניסן תשפ"א, 14.3.2021.

תקנון הפרס מופיע באתר מכון ון ליר בירושלים כאן

לפרטים נוספים אנא פנו בדוא"ל: prize@vanleer.org.il

https://bit.ly/2LyzCzf

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה