< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // מאמר: מהעבר לעתיד באמצעות הספרות: מוטיב הסוד בספרות השואה לילדים (אורנה לוין ולאה ברץ) [אנגלית]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1012722/

Levin, O. and Baratz, L. (2021). From the past to the future through literature: The motif of secrecy in Holocaust literature for children. Holocaust Studies: A Journal of Culture and History, https://doi.org/10.1080/17504902.2020.1863072

אפשר ליצור עמי קשר לקבלת גרסה דיגיטלית בקובץ PDF

מאמר זה בוחן את הספרות כסוכן סוציאליזציה, ומתמקד בספרות שואה לילדים כמנגנון להתמודדות עם עבר טראומטי. לפיכך, הדגש הוא על הפונקציה התרבותית והחינוכית של טקסטים אלה, ואילו ההיבטים הספרותיים והחינוכיים שלהם משמשים לקשר בין תהליך הכתיבה לקריאת ספרות השואה של הילדים. הקורפוס של המחקר כולל 131 ספרים, בהם הסוד הוא מוטיב מרכזי. ב -51 מהספרים הללו, המסתור הוא חלק מהותי בסוד הגיבור. המחקר נוגע לקשר בין ספרות לחינוך; לפיכך, גישת המחקר היתה איכותנית והשתמשה בניתוח הרמנויטי ובתוכן של טקסטים אלה. שלושה מנגנונים ספרותיים נחשפו, שכל אחד מהם מייצג מרכיב עיקרי במבנה הספרותי: (1) כוונתו החוץ-פואטית של המחבר לחשוף מידע היסטורי באמצעות הסיפור הבדיוני מוצגת בגלוי; (2) ברמה הפואטית, נושא הסודיות הוא מרכזי בעלילה; (3) ברמה המטאפואטית, המרחק האסתטי הוא מרכיב יסודי בעיצוב הסוד. שלושת המנגנונים הספרותיים הללו מעצבים את נושא הסוד ומאפשרים את העיבוד אל העבר הטראומטי ככלי עיבוד להבחנה והרחקה של ההווה מהאירוע הטראומטי.

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה