< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // פרס: מטעם קרן בלה זרחי לחקר השואה ולמורשת יהדות פולין בסימן 80 שנה ל"מבצע ברברוסה" ולשואת יהודי ברית המועצות [בית לוחמי הגטאות] דדליין=25.3.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1012626/

אנו בבית לוחמי הגטאות מאמינים שנושא השואה צריך להיות פרק משמעותי בתכנים החינוכיים בהם עוסקים במסגרות החינוך ובמוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל.

קרן המלגות תעניק פרסי מצוינות על עבודות ועל פרויקטים חינוכיים ואמנותיים העוסקים בחקר תקופת השואה ובזכרה. לתחרות תתקבלנה עבודות שנכתבו בשנה האחרונה על מלחמת העולם השנייה ועל השואה, משמעויותיה והשלכותיה על החברה בארץ ובעולם.

נושאים לדוגמה: קהילות יהודיות בשטחי ברית המועצות, התנגדות פרטזנית, יהודים ב"צבא האדום", פליטים יהודים בשטחי ברית המועצות, החיים בגטאות ובמחנות, קהילות יהודיות בפולין, אמנות וספרות יהודית בתקופת השואה, יהודים מצילים יהודים, השחרור, נצר אחרון, מחנות
העקורים, תנועות הנוער, ההעפלה והעלייה לארץ ישראל, ניצולי השואה, קיבוץ לוחמי הגטאות, מוזיאון בית לוחמי הגטאות, בני הדור השני, הנצחת השואה ועוד.

בית לוחמי הגטאות מזמין את הכותבים להיעזר במידת הצורך בארכיון המוזיאון. זאת – באמצעות הנגשה של הארכיון: חדר עבודה לחוקרים במוזיאון ואתר האינטרנט www.gfh.org.il

הפרסים יוענקו לפי הקטגוריות הבאות:
•עבודות תזה לתואר שני
•עבודות סמינריוניות
•עבודות גמר של תלמידי תיכון
•עבודות אמנות (יצירה כתובה, אמנות פלסטית, מוזיקה, מחול)
•פרויקטים בית-ספריים*

* בפרויקט תהיה מעורבות של לפחות 10 תלמידים, אשר יציגו בו חשיבה מקורית
ושאלות מאתגרות. על בית הספר להוציא תוצר בעקבות הפרויקט (חוברת, ספר, סרט,
עיתון או תערוכה).

פרס מיוחד מטעם קרן ג'נסיס יוענק לעבודה / לפרויקט מצטיינ/ת בנושא שואת יהודי ברית המועצות.
מלגה מיוחדת תוענק לעבודת מדיה, שבה יוצג פועלו של יצחק הרבסט (מימיש) במחתרת היהודית בבודפשט, עבודה בה ייעשה שימוש בחומרים היסטוריים הנמצאים בארכיון בית לוחמי הגטאות ואצל בני משפחתו.

עבודות תתקבלנה עד יום חמישי, י"ב בניסן תשפ"א, 25 במארס 2021.
את העבודות יש לשלוח לכתובת: ועדת המלגות, בית לוחמי הגטאות, ד"נ גליל מערבי 25220

לפרטים נוספים:
dafna@gfh.org.il, eladarnon@gmail.com
טל. 04-9958024

טקס הענקת הפרסים ייערך בחודש יוני 2021 בבית לוחמי הגטאות בשיתוף קרן ג'נסיס

https://www.facebook.com/beitlh/posts/4046798131997655

מפרסם ההודעה
דפנה איצקוביץ' dafna@gfh.org.il
כתובת מלאה
בית לוחמי הגטאות, קיבוץ לוחמי הגטאות
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה