< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // למאמרים (כתב עת): ילדות והתבגרות דיגיטלית: מקומם של המדיה הדיגיטליים בחייהם של ילדים ובני נוער (נלי אליאס) [עברית] דדליין לטקסט מלא=31.5.21

Message URL: https://www.hum-il.com/message/1012101/

קול קורא

לפרסום מאמרים בגיליון מיוחד של כתב העת:

מפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית בנושא:

ילדות והתבגרות דיגיטלית: מקומם של המדיה הדיגיטליים בחייהם של ילדים ובני נוער

עורכת-אורחת: פרופ’ נלי אליאס, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

 

המפגש הראשון של הילדים עם המדיה הדיגיטליים מתחיל כבר בלידה כאשר תמונותיו של הרך הנולד מופצות באופן מיידי ברשתות החברתיות. במהלך השנה הראשונה לחייהם התינוקות מתחילים לצפות בערוצי הטלוויזיה המיועדים לגיל הרך ולהתעניין במכשירים הדיגיטליים של הוריהם, ולקראת גיל שנתיים הם מתעצבים לצרכני מדיה בעלי טעמים והעדפות ברורים.

החיים הדיגיטליים של הילדים הופכים לאינטנסיביים יותר ויותר ככל שהם גדלים, כאשר כל שלב התפתחותי מתאפיין בקפיצה נוספת בהיקף ומגוון השימושים במדיה השונים. יתרה מזאת, לקראת סוף בית הספר היסודי הילדים לא רק מנהלים חיים חברתיים עשירים ורציפים ברשתות השונות אלא גם הופכים בהדרגה ליצרני תוכן באינסטגרם, טיק-טוק ויוטיוב ומגבשים את זהותם כמשתמשים מושבעים בפלטפורמות השונות. מגמות אלה ימשיכו ללוות אותם לאורך כל גיל ההתבגרות תוך שהן מציבות אתגרים לא מבוטלים בפני הורים ומחנכים.

גיליון מיוחד זה של כתב העת “מפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית” יתמקד בסוגיות השונות הרלבנטיות למקום של המדיה הדיגיטליים בילדות ובתהליך ההתבגרות. לגיליון ניתן להגיש מאמרים מדעיים מקוריים המבוססים על מחקרים אמפיריים כמותניים ואיכותניים ממגוון רחב של הדיסציפלינות תקשורת, חינוך, עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה ועוד ותוך התמקדות בתחומים הבאים:

<ילדים, בני נוער ומדיה – השלכות קוגניטיביות, רגשיות וחברתיות של השימוש במדיה בכל שלבי הילדות וההתבגרות; יחסים דיגיטליים; ההשפעות השליליות של המדיה כמו התמכרויות, פגיעות וניצול מיני והדרכים לצמצומן; ילדים כצרכני ויצרני תוכן.

<הורים ומדיה – הורות דיגיטלית; תיווך תקשורתי הורי; שיתופי הורים ברשתsharenting יחסי הורים-ילדים בסביבה רווית מדיה; הסחה הורית שמקורה במסך parental screen distraction

<מערכת החינוך ומדיה – ההשלכות החברתיות והפסיכולוגיות של הלמידה מרחוק; בריונותוחרמות בסביבה הדיגיטלית, אוריינות דיגיטלית.

 

הנחיות מלאות לכתיבת מאמרים ל”מפגש”

את המאמרים יש לשלוח למערכת “מפגש”: מרים גילת mgilat@efshar.org.il

לקבלת מידע נוסף ולהתייעצות ניתן לפנות לעורכת -האורחת של הגיליון המיוחד: פרופ’ נלי אליאס enelly@bgu.ac.il

מועד אחרון להגשת המאמרים: 31 במאי 2021

גיליונות “מפגש” לצפייה באתר jstor

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added